Projektet "Entrélösningars energiprestanda" leds av Sofia Stensson på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

– Min avhandling handlade om energianvändning i köpcenter. I köpcenter är det stor genomströmning av människor genom entréerna och ur energisynpunkt är det därför väldigt viktigt hur de är konstruerade. Det gäller alla byggnader, men i synnerhet där det passerar många människor varje dag, säger Sofia Stensson och fortsätter:

SP, Innventia och Swedish ICT har sedan texten skrevs gått samman i RISE, Research Institutes of Sweden.

– Idag finns det dock en kunskapslucka hur energiförlusterna genom entréer påverkar byggnadens totala energianvändning. För att åstadkomma en bättre noggrannhet i beräknad energiprestanda krävs bättre modeller och antaganden kring det ofrivilliga luftintaget genom entréerna. (bilden)

Fakta

Projekt: Entrélösningars energiprestanda Utförare: RISE Samfinansiärer: Energimyndigheten, Frico AB, ASSA ABLOY Entrance Systems AB, Viametrics AB, ÅFInfrastructure AB, Västra Götalandsregionen, Equa Simulation AB, Ansys Sweden AB, Härryda kommun Projektstart: juli 2017 Projektslut: december 2017 Projektbudget: 3 582 000 kr Projektledare: Sofia Stensson Energimyndighetens projektnummer: 40845-1

Sofia Stensson berättar att det idag finns en beräkningsmetod för entrélösningars inverkan på byggnadens energianvändning, men den är framtagen i labb och svår att tillämpa under verkliga förhållanden. Målet i detta projekt är därför att skapa metoder för mätning och beräkning av entrélösningar som enkelt ska gå att använda av projektörer och dörrtillverkare. I projektet ingår bland annat företaget EQUA, som har utvecklat byggnadssimuleringsprogrammet IDA, vilket används av många i branschen som ska beräkna energianvändningen i byggnader. I projektet ingår även dörrtillverkare, fastighetsbolag och företag som erbjuder besökräknarsystem.

– Det finns ett väldigt stort intresse för projektet i näringslivet. Målet är att vi ska kunna skapa en entrémodul som kan utvecklas i IDAs programspråk. Det skulle innebära att forskningsresultaten kan bli direkt tillämpbara och få stor spridning, säger Sofia Stensson.

Text: Ann-Sofie Borglund

Radioreportage

Sveriges Radio Vetenskapsradion: Karuselldörren håller värme dubbelt så bra

Sveriges Radio Klotet: Köpcentrum slukar energi

Resultat