I SPs provningslokaler i Borås har man byggt upp en yttervägg i en stålram med måtten 3 x 3 meter.

SP, Innventia och Swedish ICT har sedan texten skrevs gått samman i RISE, Research Institutes of Sweden.

Väggen byggdes upp under 2015 i ett annat projekt där Ulf Antonsson ingick, där man utvecklade en metodik för att kunna säkerställa och verifiera att lufttäthetslösningarna verkligen håller över lång tid. I E2B2-projektet går man vidare från detta projekt.

Fakta

Projekt: Lufttäta klimatskal under verkliga förhållanden Utförare: RISE Samfinansiärer: Energimyndigheten, SBUF, SP, 3M Svenska AB, Isola AB, T-emballage AB, med flera Projektstart: september 2015 Projektslut: augusti 2016 Projektbudget: 933 000 kr Projektledare: Ulf Antonsson Energimyndighetens projektnummer: 40636-1

– Nu ska vi flytta väggen till en klimatkammare där det är kallt och fuktigt, 5°C och 90–95 procent relativ luftfuktighet. I ett andra steg ska man även utföra provningen i dammig miljö. Det är med andra ord dåliga förhållanden, som det ofta råder på en byggarbetsplats, säger Ulf Antonsson.

– Provningar av lufttätssystem har hittills gjorts i ideala förhållanden och det är bra när man ska jämföra olika fabrikat. Men de flesta system sätts inte upp i ideala förhållanden och det är därför viktigt att undersöka vad som händer under mer realitiska förhållanden så att inte lufttätheten påverkas negativt, säger Ulf Antonsson.

Någon liknande undersökning har inte gjorts tidigare vad forskarna på SP har kunnat finna. Det finns i dag varken testbädd eller provmetod för att utveckla, utvärdera eller demonstrera beständiga lufttäthetsystem för lågenergibyggnader.

Fortsättning på projektet

I en fortsättning på projektet ska forskarna undersöka beständigheten under lång tid.

Detta tar man sig därför an i detta projekt, vilket kommer att ge byggsektorns aktörer ökad möjlighet att producera byggnader som både direkt vid färdigställanden liksom på lång sikt har en mycket låg energianvändning.

– I slutet av 2020 ska alla nybyggda hus i Europa vara lågenergihus och då är lufttätheten central för att lyckas. Det måste dock göras på rätt sätt för att husen ska vara energieffektiva, säger Ulf Antonsson.

Text: Ann-Sofie Borglund

Om lufttäthet

Lufttäthet syftar på luftrörelser i och kring konstruktion och material. Lufttätheten i klimatskalet påverkar den termiska komforten, ventilationen, fukt i konstruktionen, energianvändningen i byggnaden och därmed också inneklimatet. Kraven på god lufttäthet kommer att öka i takt med att det byggs fler lågenergihus, passivhus och plushus. I dessa hustyper är behovet av lufttäthet mycket stort om den låga energianvändningen ska behållas över tid.