Intervju med forskaren

Läs vad forskaren Ulf Antonsson vid RISE har att säga om projektet!

Lufttäthetssystemens livslängd - en nyckelfaktor

Lufttätheten i klimatskalet påverkar den termiska komforten, ventilationen, fukt i konstruktionen, energianvändningen i byggnaden och därmed också inneklimatet. Kraven på god lufttäthet kommer att öka i takt med att det byggs fler energieffektiva byggnader. I dessa byggnader är behovet av lufttäthet mycket stort om den låga energianvändningen ska behållas över tid.

Fram tills nu har provningar av lufttäthet enbart skett i ideala förhållanden. Detta är en fördelaktig metod när olika fabrikat ska jämföras, men lufttätheten behöver också testas i realiska förhållanden för att se vad som händer över tid. På SP har man därför placerat en 3 x 3 meter stor vägg i en klimatkammare och där testat lufttätheten av tre olika fabrikat.

Fakta

Projekt: Lufttäta klimatskal under verkliga förhållanden Utförare: RISE Samfinansiärer: Energimyndigheten, SBUF, SP, 3M Svenska AB, Isola AB, T-emballage AB, med flera Projektstart: september 2015 Projektslut: augusti 2016 Projektbudget: 933 000 kr Projektledare: Ulf Antonsson Energimyndighetens projektnummer: 40636-1

Montage av lufttäthetssystem har gjorts i miljöer som valts för att efterlikna realistiska byggarbetsplatsförhållanden. Det har inneburit en kall och fuktig miljö med en temperatur på cirka 5°C och en luftfuktighet på 90–95 procent relativ fuktighet. Man har även gjort provningar i en dammig miljö – detta genom att konstgjort damm har ”sprutats” mot plastfolien när det har monterats. Därutöver har man
gjort mätningar och montage under ideala förhållanden i en normal laboratoriemiljö.

Ett nytt mätverktyg

Mätningar har gjorts av lufttäthet och vindbelastning. Därefter har värmebehandling utförts. Efter värmebehandlingen har återigen mätning av lufttäthet och vindbelastning utförts.

Resultatet från provningar visar att provmetoden fungerat ypperligt. Forskarna har sett en förändring av lufttätheten vid mätningar före respektive efter värmebehandlingen. Provningsmetoden är mycket noggrann och känslig på så sätt att förändring i lufttätheten kan registreras.

Rapportförfattarna anser att provningsmetoden är ett mycket bra verktyg för producenter av lufttäthetssystem vid produktutveckling. Metoden är också lämplig att använda vid utvärdering av lufttäthetssystem för olika godkännandesystem och certifiering.

Du kan läsa mer om projektet i slutrapporten

Viktiga resultat
  • Lufttäta klimatskal är centralt vid energieffektiva byggnader.
  • För att energianvändningen ska vara låg även på lång sikt är det viktigt att lufttäthetssystemets livslängd säkerställs.
  • SP har utvecklat en ny provningsmetod som testas i miljöer som efterliknar realistiska byggarbetsplatsförhållanden,
    för att se hur lufttäthetssystem fungerar på lång sikt.
  • Metoden har fungerat mycket bra och är lämplig att använda vid produktutveckling av lufttäthetssystem.
  • Metoden är även lämplig att använda vid utvärdering av lufttäthetssystem för olika godkännandesystem och för
    certifiering.

Text: Ann-Sofie Borglund