– Det saknas idag en enkel metod för att beräkna U-värdet för karuselldörrar. Den som finns är komplicerad, dyr att använda och kräver mycket kunskap. En orsak till att det är så komplicerat är att dörrarna har stora fack det vill säga luftrum och det finns inte någon bra beräkningsmetod för hur dessa luftrum ska beräknas. Vårt mål är därför att hitta en billigare och bättre metod, berättar Eva-Lotta Kurkinen, på RISE, som leder projektet.

Den standard som finns avser främst skjutdörrar, men det är stor skillnad på en skjutdörr och en karuselldörr – inte minst vad gäller geometrin. En karuselldörr påverkar en byggnads energianvändning på flera sätt, framförallt transmissions- och infiltrationsförluster i stängt läge, motorns energianvändning i drift och luftutbytesförluster vid passage. För en kund som vill köpa en karuselldörr med så bra isolering som möjligt (U-värde) finns idag inget bra sätt att jämföra de olika dörrarna. Alla tillverkare räknar nämligen på olika sätt. Det gör att resultaten inte är jämförbara med varandra och det finns dessutom inte garanti för att resultaten är korrekta. Behovet av ett enhetligt tillvägagångssätt är därför stort i hela Europa.

Fakta

Projekt: Metod för beräkning av U-värde för karuselldörrar Utförare: Rise Research Institutes Of Sweden Samfinansiärer: Energimyndigheten, ASSA ABLOY Entrance Systems AB, SIS Swedish Standards Institute Projektstart: September 2018 Projektslut: November 2019 Projektbudget: 1 500 000 kr Projektledare: Eva-Lotta Kurkinen Energimyndighetens projektnummer: 46856-1

Forskarna startade projektet med att utveckla en ny metod i oktober 2018.

– Vi gör beräkningar på olika karuselldörrar och tittar på olika parametrar, som exempelvis antal fack, höjden på dörren samt material och konstruktion i ramen. Sedan försöker vi se samband mellan olika parametrar och vad som mest påverkar isoleringen, berättar Eva-Lotta Kurkinen.

I november ska forskarna vara klara med sin metod för beräkning av U-värde för karuselldörrar och den ska ses som riktlinjer eller förslag till en standard.

– Det finns ett stort intresse kring projektet. Alla tillverkare i Europa, vilka är sex stycken, har visat att de är intresserade av vårt projekt, vilket naturligtvis är väldigt roligt och det känns också att vi är helt rätt i tiden med projektet.

– Rent energimässigt skulle en enhetlig metod innebära att köpare av karuselldörrar kan välja den dörr med lägst U-värde och jag tror att skulle trigga tillverkarna att utveckla dörrar med bättre isoleringsförmåga, avslutar Eva-Lotta Kurkinen.

Intervjun är skriven av Ann-Sofie Borglund vid projektets början.

Till projektets resultat