Intervju med forskaren

Läs vad forskaren Jan Carlsson vid RISE har att säga om projektet!

Energisnåla hus och mobiltäckning

I takt med att det byggs fler energieffektiva hus och att fler fastigheter energieffektiviseras blir det vanligare att människor upplever att deras mobiltelefoner fungerar dåligt i bostaden. Rent juridiskt har alla rätt till en telefontjänst i sin fasta bostad, om det kan ordnas till rimlig kostnad. Detta för att bland annat
kunna nå larmnumret 112. Skrivningarna är teknikneutrala, så boende har ingen laglig rätt att kräva
att just mobiltelefonin ska fungera. Men med tanke på att allt fler överger sin fasta telefon till förmån för
enbart en mobiltelefon blir det allt viktigare att mobiltelefonen fungerar, även i energitäta hus.

Fakta

Projekt: Mobiltäckning i energieffektiva hus Utförare: RISE Samfinansiärer: Energimyndigheten, SPU Isolering, PTS Post- och telestyrelsen, Sabo AB, Telenor Sverige AB, Veidekke Entreprenad AB, IKKAB, HSB Living Lab i Göteborg AB, SKL, Fastighetsägarna Service Stockholm AB, Stockholms stad, NCC AB, Hi3G Access AB Projektstart: september 2015 Projektslut: mars 2016 Projektbudget: 1 400 000 kr Projektledare: Jan Carlsson Energimyndighetens projektnummer: 40794-1

Täta material

Det som gör att mobiltelefoner fungerar sämre i vissa fastigheter, beror på byggnadens konstruktion och material. Förenklat kan man säga att radiovågorna lättare tar sig igenom lättare material som exempelvis mineralull och tätskikt i plast, men har svårare i tunga material som betong och metall. Exempelvis läggs alltid mycket tunna metalliska skikt på fönsterglas för att förbättra energiegenskaperna. Det gör det svårare för radiovågor att ta sig igenom.

I denna studie har man under sex månader studerat problematiken kring mobiltäckning inomhus i kombination med energieffektiva byggnader. Studien omfattar intervjuer med boende, litteraturstudie, mätningar i fastigheter samt numeriska simuleringar.

De intervjuade i studien bor i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. Resultatet visade att många boende hade problem med inomhustäckningen, men SP kunde inte göra en tydlig koppling till energieffektiva byggnader eller passivhus.

Vad gäller litteraturstudier finns det många publicerade artiklar och rapporter om problem med mobiltäckning i byggnader, men få vad gäller energieffektiva byggnader. Det man dock kunnat se i dessa studier är att energifönster pekas ut som en möjlig förklaring till dålig inomhustäckning.

Viktiga resultat
 • Energisnåla hus innebär ofta dålig mobiltäckning. Det beror på att radiovågorna inte når fram genom vissa
  konstruktioner och material.
 • Hus med ytterväggar av betong och moderna fönster har dålig mobiltäckning oberoende av hur bra isolering de har.
  Samtidigt tar sig radiovågorna in i ett trähus med tjock isolering.
 • I energitäta hus används alltid ett metalliskt skikt på fönsterglasen. Det är bra ur energisynpunkt, men det gör
  svårare för radiovågorna att ta sig igenom.
 • De enkla beräkningar som utförts i projektet visar att det är fullt möjligt att få en uppfattning om inomhustäckning
  redan vid konstruktion av fastigheten.
 • Studien har gett en grund för att skapa en metodik som kan värdera inomhustäckning.

Text: Ann-Sofie Borglund