I takt med att det byggs fler energieffektiva hus, märker allt fler människor att mobiltelefonen fungerar dåligt i hemmet. Orsaken är att väggar och fönster är så täta att radiovågorna inte når fram. Detta problem är dock inte specifikt för nya hus, utan förekommer även i äldre hus där man gjort renoveringar med energiåtgärder. I gamla hus med tjocka väggar har radiovågarna tidigare kommit igenom fönstren, men nya fönsterglas har ofta en beläggning med silver eller metalloxider vilket gör att radiovågor inte kommer igenom. Beläggningen har fördelen att den tar bort solinstrålning, men gör alltså att inte heller radiovågor kommer in.

SP, Innventia och Swedish ICT har sedan texten skrevs gått samman i RISE, Research Institutes of Sweden.

– För att lösa detta är det vanligast att operatörerna installerar utrustning som förstärker signalerna och återskapar täckning, men det är en dyr åtgärd. Den är dessutom inte framtidssäkrad. Den fungerar bra för 3G, men om några år när det kommer nya system kommer utrustningen att behöva uppgraderas, förklarar Jan Carlsson, som leder projektet på SP. (bilden)

Fakta

Projekt: Mobiltäckning i energieffektiva hus Utförare: RISE Samfinansiärer: Energimyndigheten, SPU Isolering, PTS Post- och telestyrelsen, Sabo AB, Telenor Sverige AB, Veidekke Entreprenad AB, IKKAB, HSB Living Lab i Göteborg AB, SKL, Fastighetsägarna Service Stockholm AB, Stockholms stad, NCC AB, Hi3G Access AB Projektstart: september 2015 Projektslut: mars 2016 Projektbudget: 1 400 000 kr Projektledare: Jan Carlsson Energimyndighetens projektnummer: 40794-1

Andra, mer passiva lösningar, är att göra mönster i metalloxiderna i fönsterglasen eller genom att göra slitsar i metallskikten i isolermaterialet. Gör man mönster i metalloxid syns det i glaset, vilket inte är så optimalt. Här behövs mer forskning, menar Jan Carlsson.

– Ett annat sätt att komma runt problemet är att mobilanvändaren byter till sitt trådlösa nätverk när den kommer hem. Tekniken finns redan för detta, men affärsmodellerna är inte klara, säger Jan Carlsson.

Mer behöver alltså göras. I projektet kommer man att genomföra mätningar i olika typer av fastigheter för att därigenom öka förståelsen för hur radiovågor breder ut sig i olika byggnadskonstruktioner. Målet är att hitta lösningar för byggnader så att de både är energieffektiva och ger god mobiltäckning inomhus.

– Vår vision är att kvalitetsmärka olika komponenter sett från både energi och genomsläpplighet av radiovågor. Då skulle byggherrar kunna välja de komponenter som passar deras fastighet bäst, säger Jan Carlsson.

Bred referensgrupp

Problemet med att bristande mobiltäckande är välkänt. Det har också lett till att det är ett stort intresse för projektet, då många vill se kostnadseffektiva lösningar som både ger bra mobiltäckning och energieffektiva hus. I referensgruppen finns 13 olika parter. Där ingår representanter för byggbranschen, fastighetsbranschen, Post- och telestyrelsen, operatörer samt från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, som leder projektet.

Text: Ann-Sofie Borglund

Dokument