Vid renovering av miljonprogrammet kommer mängder av fasader att bytas ut. Det är därför av största vikt att dessa fasader är riktigt bra både sett ur energieffektivitet och fuktsäkerhet. Det finns kostsamma exempel som visar på det motsatta och det vill byggbranschen givetvis undvika framöver. Problemet är att det saknas en fullständig genomgång av nya fasader där man har testat och verifierat väsentliga egenskaper och funktioner. Det i sin tur kan innebära stora risker för alla inblandade i renoveringsprojekt och i värsta fall leda till fuktskador, inomhusproblem och att husen fortsätter att läcka energi.

– Vi vill att byggherrar och utvecklare ska ha ett verktyg som bygger på forskning när de väljer fasader. Genom att ha ett sådant verktyg kan de sålla och därmed blir det enklare att våga göra annorlunda och energiriktiga lösningar, säger professor Carl-Eric Hagentoft, som leder projektet. (se bilden)

Fakta

Projekt: Riskanalyser av innovativa fasadsystem för miljonprogrammet Utförare: RISE Samfinansiärer: Energimyndigheten, SBUF, SP, Saint Gobain Byggprodukter, Paroc, Soleed Sweden, Sto Scandinavia, med flera Projektstart: juni 2014 Projektslut: juni 2017 Projektbudget: 4 560 000 kr Projektledare: Carl-Eric Hagentoft Energimyndighetens projektnummer: 38859-1

Målet är att beräkningsverktyget ska underlätta för byggbranschen att använda nya, innovativa fasadsystem vid renovering. Idag finns endast ett fåtal svenska aktörer på marknaden som tar fram systemlösningar för fasader och som kan leverera dessa till miljonprogrammets byggnader. Utländska aktörer kommer därmed sannolikt vilja lansera sina lösningar på den svenska marknaden. Förutsättningarna är dock annorlunda i Sverige jämfört med många andra länder, bland annat avseende konstruktioner, klimat och utförande.

– Det är därför oerhört viktigt att fasadsystemet är testat först, innan de sitter på massor av fastigheter runt om i Sverige, säger Carl-Eric Hagentoft.

Analysmetoderna i forskningsprojektet ska verifieras med laboratorie- och fältmätningar och genomförs både som försöksobjekt och i verkligheten. I SPs lokaler i Borås arbetar just nu industridoktoranden Lars Olsson med att prova regntäthet på olika fasader. Vattendroppar sprejas på fasaderna från en rad vinklar. Här provas också olika luft- och fuktbelastningar på fasaderna.

– På så vis kan vi förstå mekanismerna kring vad som händer i fasaden vid olika slags väderförhållande. Mätningar visar bland annat hur regnet kan komma in och hur vi kan göra för att undvika det. Vi vill ha detaljer för olika nya fasader, men följer också upp äldre projekt kring fasader för att få så mycket fakta som möjligt att bygga systemet på, förklarar Carl-Eric Hagentoft och fortsätter:

– Vår ambition är att få fram ett beräkningsverktyg som ska innebära att man ganska enkelt ska kunna göra riskaanalyser samt bedöma robusthet och energieffektivitet i fasadsystem.

Projektet pågår fram till hösten 2017.

Intervjun är skriven av Ann-Sofie Borglund vid projektets början.

Till projektets resultat