Värmeläckage genom dörrar, fönster och väggar är viktiga orsaker till energiläckage i byggnader. För att ta reda på vilka byggnader som läcker energi används idag termografi. Då krävs att en operatör manuellt utför mätningarna och sedan analyserar data från varje byggnad. Detta är både tidsödande och kostsamt.

– Eftersom arbetet måste utförs manuellt görs det sällan eller aldrig en mätning kring energiläckage från byggnader i en stad eller ett större bostadsområde. Det kan man göra med den metod som vi har utvecklat, säger Aitor De Andres Gonzalez, grundare av bolaget Physical Thinking.

Metoden består av två delar. Först, samlar en detektor data om termisk, synlig 3D-struktur av byggnader. Detektorn sitter på ett fordon från ett annat företag som kör mycket i stan, till exempel en taxi eller ett fordon som gör matleveranser. Efteråt, laddas data ner och analyseras genom en algoritm baserad på artificiell intelligens (AI). Det resulterar i en karta över termisk effektivitet i majoriteten av byggnaderna i en stad.

Fakta

Projekt: Skalbar AI-baserad igenkänning av värmeläckage för förbättrad termisk eftermontering
Koordinator: De Andres González, Aitor

Projektstart: Januari 2023
Projektslut: December 2023
Projektbudget: 450 000 kr

Projektledare: Aitor De Andres Gonzalez

Energimyndighetens projektnummer: P2021-00202

– Genom denna metod kan vi också se var det läcker energi i byggnaden och därmed peka ut var energieffektiviseringsåtgärder bör genomföras, säger Aitor De Andres Gonzalez och fortsätter:

– Det är bra och kostnadseffektivt för enskilda fastighetsägare, men också för kommuner för att se hur de bättre kan använda sina resurser för att nå klimatmålen. Det är särskilt viktigt under de kommande åren, eftersom många länder ställer allt högre krav på att förbättra energieffektiviteten i byggnader och att minska klimatutsläppen.

I detta projekt, som ska pågå under ett år, ska metoden utvecklas och testas i Umeå. Målet är att göra en 3D-scanning av ett bostadsområde. Flera mastersstudenter, från teknisk fysikprogrammet vid Umeå universitet, är involverade i konstruktionen av hårdvaran och att utveckla den AI-baserade algoritmen för databehandlingen. Umeå kommun ingår i projektet och de ger tillgång till deras byggnadsbestånd och tillgängliga data från tidigare energimätningar.

– Vi kommer parallellt med detta att genomföra en förstudie kring juridik och de etiska aspekterna kring att använda data kring byggnader, eftersom det kan vara känsligt och behöver göras på ett korrekt sätt, avslutar Aitor De Andres Gonzalez.


Text: Ann-Sofie Borglund