– Standardlösningen idag för smarta fönster är att de är anslutna med kabel till elnätet för strömförsörjning, vilket gör det dyrt och komplicerat att installera. Vår lösning med inbyggd strömförsörjning är mycket enklare och innebär att det inte blir någon större skillnad i installation mellan ett smart fönster och ett konventionellt, säger Cristina Paun, grundare och projektledare på Peafowl Solar Power.

– Det gör att smarta fönster kan installeras – inte bara i nyproduktioner – utan även i befintliga byggnader som uppgraderas för högre hållbarhetsstandard och bättre inomhusmiljö, säger Cristina Paun vidare.

Fakta

Projekt: Smart Glass 2.0 - självförsörjande fönster med inbyggda sensorer Utförare: Peafowl Solar Power Samfinansiärer: Energimyndigheten, Peafowl Solar Power , ChromoGenics Projektstart: November 2019 Projektslut: November 2021 Projektbudget: 3 433 751 kr Projektledare: Cristina Paun Energimyndighetens projektnummer: P49539-1

Hon pekar också på att genom att integrera sensorer i själva fönstret förenklas arbetet ytterligare, jämfört med att som idag ha separata sensorer monterade på olika platser i byggnaden. Det behövs inga batterier som ska bytas och inga störande prylar monterade i tak och väggar.

– I detta projekt kommer vi att ta fram en prototyp och produktionsmetod så att vi blir redo för storskaliga kundtester med en produkt som inte kompromissar med vare sig estetisk design, användarvänlighet, funktion eller hållbarhet. Vi siktar på en marknadsintroduktion under 2022 för smarta fönster med integrerade sensorer, säger Cristina Paun.

Energibesparingen med smarta fönster sker genom optimerad reglering av värme- och ljusinsläpp. De inbäddade sensorerna ger information som används för att ytterligare optimera byggnadens klimatstyrning. Peafowl Solar Power uppskattar att deras lösning kommer kunna halvera energiförbrukningen för uppvärmning, nedkylning och ventilation, jämfört med en konventionellt reglerad byggnad med vanliga fönster. Dessutom blir inomhusklimatet mer behagligt.

Intervjun är skriven av Ann-Sofie Borglund vid projektets början.

Till projektets resultat