Det blåser upp till orkanvindar i RISEs testanläggning i Borås. Här sätter forskarna regn- och vindskyddet på hårda prov. Om inte detta skikt fungerar på ett bra sätt riskerar isoleringsmaterialet att bli vått eller så kan vinden blåsa igenom isoleringsmaterialet. Det i sin tur leder till att isoleringsmaterialet förlorar sin isolerande förmåga, med hög energianvändning som en av följderna.

På RISE har man i tidigare projekt inom E2B2 studerat lufttätheten i klimatskalet. I detta projekt studerar man skiktet utanför isoleringen.

– Nu har vi vänt på väggen och fokuserar på att undersöka funktion och beständighet hos det regn- och vindtätande skiktet bakom byggnadens fasadskikt. Målet i detta projekt är att ta fram en provningsmetod för detta. Det är något som producenter av fasader kommer att ha stor nytta av, menar Ulf Antonsson på RISE, som leder projektet.

Att fasaden har ett bra regn- och vindskydd är en viktig faktor för att kunna hålla en låg energianvändning. Samtidigt får regn- och vindskyddssystemet inför vara diffusionstätt, eftersom det då finns en betydande risk att fukt stängs in mellan två täta skikt. Det är därför en viktig balansgång att se till att regn- och vindskyddet är tätt, men inte diffusionstätt.

Fakta

Projekt: Testmetod för funktion och beständighet hos regn- och vindskydd Utförare: Rise Research Institutes Of Sweden AB Samfinansiärer: Energimyndigheten, Isola AB, T-Emballage AB, DAFA Sverige AB, Siga Cover AG Projektstart: September 2018 Projektslut: September 2019 Projektbudget: 800 000 kronor Projektledare: Ulf Antonsson Energimyndighetens projektnummer: 46796-1

Forskning från bland annat Nordamerika visar på att det är svårt eller omöjligt att bygga helt regntäta fasader. Omfattande studier av svenska konstruktioner visar samma sak. Det är mer regel än undantag att det läcker in vatten, framförallt vid fönster, dörrar, balkonger och ventiler.

– Det finns därför en förbättringspotential inom området, för vi kan se att det finns problem med inträngande vatten vid kraftigt regn och det bli ännu tydligare i kombination med kraftig vind, säger Ulf Antonsson.

Provmetoden som nu utvecklas är viktig. Inte minst för att mycket tyder på att det kraftigare regn kommer att öka framöver. Riskerna med detta behöver tas i beaktande redan vid ny- och ombyggnationer, för att undvika dyra kompletteringar och ombyggnader av fasaderna i ett senare skede.

Projektet är 1-årigt och ska vara klart i september 2019.

Av Ann-Sofie Borglund