Fönsterbyte är ett vanlig energieffektiviserande åtgärd i fastigheter. Nackdelen med att byta fönster är höga kostnader. Samtidigt finns det risk för att byggnadens utseende förändras när nya fönster sätts in.

– Just det är en särskilt stor nackdel för kulturbyggnader som vi vill bevara, säger professor Björn Karlsson vid Mälardalens högskola.

Med stöd från E2B2 ska hans forskarlag ta reda på om plastfilm med lågemissionsbeläggning kan vara ett kostnadseffektivt alternativ. Istället för att byta fönstren lamineras den tunna filmen på befintliga glas.

Idag används lågemitterande beläggningar standardmässigt för att sänka det så kallade U-värdet i de energiglas som sitter i moderna fönster. Tekniken bygger på att den infallande solstrålningen och den utgående värmestrålningen är separerade i våglängd. Beläggningen reflekterar värmestrålning och transmitterar synligt ljus.

– Varför inte dra nytta av den möjligheten även i existerande fönster?

Fakta

Projekt: Utvärdering av energieffektiv plastfilm på fönster Utförare: Mälardalens högskola Samfinasiärer: Energimyndigheten, Castellum AB & SunStop AB Projektstart: september 2016 Projektslut: december 2017 Projektbudget: 672 101 kr Projektledare: Björn Karlsson Energimyndighetens projektnummer: 42657-1

Att laminera plastfilmer med låg solenergitransmittans på befintliga fönster som solskydd börjar bli vanligt. Filmer med lågemitterande beläggningar för att sänka U-värdet och minska värmeförlusterna är däremot nytt. Visst har det funnits sådana produkter på marknaden, men inga som haft tillräckligt goda egenskaper.

3M har nu utvecklat en plastfilm med potential att hjälpa fastighetsägare att skjuta upp fönsterbyten i 15-20 år. Filmen har samma prestanda som hård lågemissionsbeläggning på glas och har en leverantörsgaranti på 15 år.

Laminering av existerande tvåglasfönster bedöms kunna sänka U-värdet från 2,8 till omkring 1,8 (W/m²,K). För treglasfönster handlar det om en sänkning från 1,8 till omkring 1,2 (W/m²,K). Den årliga energibesparingen kan uppgå till mellan 50 och 100kWh/m².

– Vi ska ta reda på om filmen når angivna prestanda och om den är långtidsstabil.

Klart är att laminering är billigare än att byta ut exempelvis tvåglasfönster som är i bra skick. Istället för att exempelvis sätta in en tredje extra ruta delar man på fönstren för att montera den energibesparande filmen på innerglasets utsida eller på eller på insidan av ytterglaset.

– Utöver förbättrat U-värde är detta också en effektiv solfilm sommartid.

Forskarna utvärderar installationer av 3M:s Thinsulate 75 i Västerås som gjorts av företaget SunStop på varierande typer av fönsterkonstruktioner och fastigheter.

I arbetet med att mäta och utvärdera filmens optiska och termiska prestanda samarbetar Mälardalens högskola med Uppsala universitet och Högskolan i Gävle. Fastighetsbolagen Castellum och fönsterfilmsleverantören SunStop deltar också.

Ytterligare ett uppdrag är att sätta filmens långtidsegenskaper på prov genom accelererad åldring.

– Om demonstrationsprojekten utvärderas med ett positivt resultat kommer detta att ge eko på den svenska fönstermarknaden, summerar Björn Karlsson.

Text: Per Eriksson