Det finns ett stort behov av ny kunskap och nya lösningar för mer miljöanpassad, ergonomisk och resurssnål belysningsanvändning. Detta inkluderar kunskap om dagsljus och dess relation till artificiell belysning i byggnader. Behov finns också av att studera förnybara solenergitekniker som solel.