Val av byggmaterial och byggsystem får allt större betydelse ju mer energieffektivt bebyggelsen utformas. Samtidigt är kunskapen begränsad om vilken betydelsen val av olika material och system har för energianvändningen över bebyggelsens hela livscykel. Ny kunskap behövs därför om hur val av byggmaterial och byggsystem kan bidra till en mer energi- och klimateffektiv bebyggelse i ett livscykelperspektiv.