Projektet ”Den klimatsmarta bostaden” tar sin utgångspunkt från den tidigare studien ”Arkitektur, materialflöden och klimatpåverkan i bostäder”. Där intervjuades drygt 460 hushåll som bor i fem olika bostadsrättföreningar, uppförda under åren 2001 till 2008. Orsakerna till ombyggnaden beror i många fall på att den boende vill förbättra lägenhetens planlösning, få förbättrade funktioner, ökad möblerbarhet, skapa större eller mindre öppenhet. Många bygger dessutom om för att skapa fler rum.

– De boende bygger om i större utsträckning än vad vi trodde, vilket väcker frågor om hur vi kan nå ett mer hållbart bostadsbyggande. I detta projekt kommer vi därför att titta på lösningar av material och återbruk, men också på koncept hur man kan bygga den klimatsmarta bostaden, säger Paula Femenías, docent på Chalmers och den som leder projektet.

Fakta

Projekt: Den Klimatsmarta bostaden Utförare: Chalmers Samfinasiärer: Energimyndigheten, Tengbomgruppen AB, Bengt Dahlgren Göteborg AB, HSB living lab Göteborg AB, HSB Riksförbund ek för Projektstart: september 2016 Projektslut: maj 2018 Projektbudget: 1 459 000 kr Projektledare: Paula Femenias Energimyndighetens projektnummer: 39703-2

Vi kommer att se ett ökat intresse framöver kring material och återbruk för produkter till bostäder och i projektet planerar man att prova flexibla innerväggar i nya material. Detta som ett sätt att skapa större variation i lägenheterna. Innerväggarna måste klara en rad krav som brandsäkerhet, god innemiljö och ljudnivåer, vilket också ska prövas.

– Vårt mål är att testa nya material i innerväggar på HSB Living Lab, som ingår i projektet. Vi kommer eventuellt också att studera nya kökslösningar eller olika typer av förvaringslösningar. Just förvaring är något som nästan alla i enkäten påtalar brister med i nya lägenheter, säger Paula Femenías.

En annan del i projektet handlar om att ta fram nyckeltal som visar på materialval och lösningar översatt i miljöpåverkan. Dessa nyckeltal kan sedan bli viktiga för verktyg för framförallt byggherrar och projektörer i val av material vid ny- och ombyggnad.

Om HSB Living Lab

HSB Living Lab är en forsknings- och testarena som även innehåller bostäder för studenter och forskare. Fastigheten ligger ett stenkast från Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Syftet med HSB Living Lab är att få fram hållbara produkter och tjänster för framtidens bostäder på två år, istället som idag då det ofta tar tio år.

Ytterligare frågor som forskarna ska titta på är vad ombyggnader får för konsekvenser sett till tillgänglighet.

– Lägenheterna är från början byggda för att klara de lagkrav som finns för tillgänglighet, men om man gör större ombyggnationer så ser vi att tillgängligheten byggs bort i vissa lägenheter. Det är givetvis inte bra och vi vill undersöka detta närmare, säger Paula Femenías.

Text: Ann-Sofie Borglund

Till E2B2-projektet Arkitektur, materialflöden och energianvändning i bostäder