Datacenter är en växande industri som expanderar starkt i norra Sverige. Samtidigt finns ett ökat miljöintresse hos bolagen bakom datacentren.

Dessa byggnader ska stå länge. Det är därför viktigt att se till miljömässigt riktiga lösningar, men också att det finns en flexibilitet, så att byggnaderna lätt kan byggas ut eller minska ytan, säger Mikael Risberg, biträdande universitetslektor vid Luleå tekniska universitet och den som leder projektet ”Modulära och energieffektiva datacenter i trä”.

Det finns ett antal leverantörer av datacenter, bland annat IBM och Schneider Electric. Dessa datacenter är oftast designade som en modul med integrerat kilmatskal, IT-hårdvara och installationer. Det finns dock ingen som säljer datacenter i trä, trots att det finns miljömässiga fördelar. Byggs de i Norrland finns dessutom råvaran och tillverkarna lokalt.

Fakta

Projekt: Modulbaserade och energieffektiva datacenter i trä Utförare: Luleå Tekniska Universitet Samfinansiärer: Energimyndigheten, Alent Dynamic, Martinsons Group, Tyrens, Contractor Bygg i Skellefteå Projektstart: september 2016 Projektslut: december 2017 Projektbudget: 739 800 kr Projektledare: Mikael Risberg Energimyndighetens projektnummer: 42637-1

Att bygga i trä innebär miljöfördelar genom att energianvändningen minskar vid produktionen och byggnaderna lagrar dessutom koldioxid under hela sin livstid. Vi kommer därför att undersöka energianvändningen och koldioxidemissioner ur ett livscykelperspektiv i projektet, berättar Mikael Risberg.

Målet är att ta fram en metodik för att bygga modulbaserade och energieffektiva datacenter.

Ett annat problem med datacenter är att de orsakar stora värmeöverskott, vilket kommer från kylningen av alla datautrustning. Den tas sällan tillvara, vilket annars skulle kunna innebära stora energimässiga vinster. I de fall man tar tillvara på denna överskottsvärme används den till fjärrvärme, absorptionskylning eller till växthus. I detta projekt ska man undersöka möjligheterna att använda överskottsvärmen till virkestorkar.

– Det borde vara möjligt att använda restvärmen till att torka virke, men det har inte undersöks tidigare. Om det faller väl ut kan man bygga nya datacenter i närhet av sågverk, för att därigenom använda restvärmen på att bra sätt, avslutar Mikael Risberg.

Intervjun är skriven av Ann-Sofie Borglund vid projektets början

Till projektets resultat