För att rusta upp äldre hus och bostadsområden, inklusive miljonprogramsområden, behövs insatser för utveckling av paketlösningar och innovativa systemlösningar för energiåtgärder tillsammans med värdefulla förbättringar och incitament för dem som bor i husen.