– Det finns idag väldigt många lediga lokaler i det befintliga beståndet och dessutom en del lokaler som tidigare har varit bostäder och som är enkla att konvertera tillbaka, säger Kristina Mjörnell, affärsområdeschef för hållbara städer och samhällen vid RISE och den som leder projektet.

Men om lokalen tidigare inte varit bostad, finns betydligt fler utmaningar, vilka man kommer att undersöka vidare i forskningsprojektet. Det handlar bland annat om tekniska lösningar som måste uppfylla krav på energieffektivitet, ventilation och tillgänglighet. Det finns även juridiska hinder liksom finansiella hinder, eftersom det går att ta ut en högre hyra för en lokal än för en bostad. Samtidigt är det så att om lokalen står outhyrd en längre period är det mer ekonomiskt fördelaktigt att den görs om och hyrs ut som bostad.

Fakta

Projekt: Hållbar renovering och konvertering av lokaler till bostäder BoLokal

Koordinator: Lunds universitet

Projektstart: November 2022
Projektslut: Mars 2025
Projektbudget: 3 277 141 kr

Projektledare: Kristina Mjörnell

Energimyndighetens projektnummer: P2022-00857

– De lokaler som ligger centralt i städer är lätta att hyra ut om de byggs om till bostäder, men det finns också en rad lediga lokaler som ligger i industriområden, där det exempelvis inte finns grönytor, kollektivtrafik eller service som affär och skola, vilket gör att det inte är så attraktivt att bo där. Det är därför viktigt att även se var de lediga lokalerna ligger, säger Kristina Mjörnell och fortsätter:

– Det finns också många klassiska kontorsbyggnader som ligger servicenära, men som är rätt svåra att ändra användning i på grund av byggnadsformen. Vi har därför med en arkitekt i projektet för att se om det är möjligt att bygga om dessa byggnader till bostäder.

I projektet kommer det även att ingå tre doktorander vid Lunds Tekniska Högskola och de ska under sitt första år som doktorand titta på frågor rörande installationer, energi, inomhusmiljö respektive cirkularitet.

– Vi hoppas att vårt projekt ska göra att fastighetsägare, beslutsfattare och politiker får upp ögonen för att här finns en stor möjlighet att få fram nya bostäder, utan att behöva bygga nytt.

– Men för att flera lokaler ska kunna bli bostäder behövs ändringar i en del rigida regelverk och att man i högre grad uppmuntrar och kommer med incitament så att fler fastighetsägare vågar konvertera lokaler till bostäder. Det behövs en mer pragmatisk syn på regelverket så att det blir enklare att ändra från lokal till bostäder, avslutar Kristina Mjörnell.

Text av: Ann-Sofie Borglund

Fotobyline: RISE

Projektpresentation