Tegelfasader är ett värdefullt inslag i många svenska städer. De kännetecknas av lång hållbarhet och lågt underhållsbehov. Ofta finns de på äldre byggnader med generellt sätt sämre energiprestanda och som i dagsläget behöver renoveras. Men, det finns brister i kunskaper om underhåll och renovering, såväl gällande behovet som åtgärderna och hur effektiva de är. Tillsammans med fastighetsägare, byggnadstekniska konsulter och fasadentreprenörer ska det här projektet därför analysera, undersöka och testa olika åtgärder vilket kommer att mynna ut i en praktiskt orienterad handbok.

Fakta

Projekt: Stöd till rationella beslut om underhåll och renovering av tegelfasader. Med fokus på resurs- och energieffektivitet

Koordinator: Lunds universitet
Projektparter: Tomas Gustavsson konstruktioner

Projektstart: Januari 2023
Projektslut: Februari 2025
Projektbudget: 2 121 325 kr

Projektledare: Miklos Molnar

Energimyndighetens projektnummer: P2022-00905

Ladda ner

Projektpresentation