När du tar en promenad i en svensk stad kommer du med stor sannolikhet att se byggnader med tegelfasader. Det finns mer än 200 miljoner kvadratmeter tegelfasader enbart i byggnadsbeståndet som är byggda från 1920 och framåt.

Samtidigt som beståndet av tegelbyggnader och tegelfasader ökar, så har kunskapen om tegelfasaderna minskat. En viktig förklaring är att undervisningen om murverk i stort sett varit borta från svenska tekniska högskolor och ingenjörsutbildning sedan mitten av 1970-talet. Konstruktörer, byggnadstekniska konsulter och fastighetsförvaltare med djupare kunskap om murverk är i pensionsmässig ålder eller redan pensionerade. Denna brist på kunskap får kostsamma konsekvenser.

Fakta

Projekt: Stöd till rationella beslut om underhåll och renovering av tegelfasader. Med fokus på resurs- och energieffektivitet

Koordinator: Lunds universitet
Projektparter: Tomas Gustavsson konstruktioner

Projektstart: Januari 2023
Projektslut: Februari 2025
Projektbudget: 2 121 325 kr

Projektledare: Miklos Molnar

Energimyndighetens projektnummer: P2022-00905

– Fastighetsägaren gör åtgärder som de tror är bra, men vi ser att det i många fall varken är rätt åtgärd eller att de görs i rätt tid, säger Miklos Molnar, universitetslektor på Lunds tekniska högskola (LTH) och den som leder projektet.

– Bristen på kunskap kan leda till dyra åtgärder som har begränsad nytta eller i värsta fall är rent skadliga på beständigheten och byggnadens energiprestanda, säger han vidare.

För att öka kunskapen kommer man i det här projektet att ta fram en handbok till fastighetsägare, byggnadstekniska konsulter och fasadentreprenörer. I projektet deltar, förutom Miklos Molnar, även Tomas Gustavsson, civilingenjör med egen firma som är specialiserad inom projektering och renovering av murade konstruktioner och Mohammad Kahangi, som är doktorand vid LTH.

– Vi ser att många fastighetsägare renoverar tegelfasaderna för att förebygga fuktproblem, men åtgärderna ger inte alltid den nytta som de trodde. Vi vill genom handboken underlätta att rätt åtgärder görs på tegelfasaden och då till en rimlig kostnad, säger Miklos Molnar och fortsätter:

– Om fastighetsägaren vill få bättre energiprestanda kan det ibland vara mer lönsamt att lägga pengarna på andra åtgärder för just det, som fönsterbyte eller tilläggsisolering, säger Miklos Molnar.

Handboken kommer att bestå av tre delar och inleds med grundläggande fakta om murverk, hur de är uppbyggda och vilka egenskaper de har. Andra delen beskriver olika undersökningsmetoder av tegelfasaderna och sista delen handlar om olika underhållsåtgärder och vad de förväntas ge för olika effekter, inklusive eventuella nackdelar.

Kunskapen till handboken kommer projektgruppen att få från litteratur, fallstudier, egna resultat från forskning samt intervjuer med fastighetsägare, byggnadstekniska konsulter, byggnadsantikvarier och fuktsakkunniga.

– Handboken kommer att ges ut på Svensk Byggtjänst. Vi ska också försöka nå ut via olika branschorganisationer och kommer också ha ett öppet seminarium i slutet av projektet. Allt för att få bra spridning på denna nya kunskap, säger Miklos Molnar.

Text: Ann-Sofie Borglund

Ladda ner

Projektpresentation