Väggmoduler sparar energi

Intervju med forskaren

Läs vad forskaren Vijay Shankar vid LTU har att säga om projektet!

Det är dags att renovera miljonprogrammets många lägenheter som byggdes under 1960-talet. Med hjälp av nya innovativa fasadlösningar är det möjligt att påtagligt minska värmeförlusterna genom väggarna vid renovering av detta befintliga byggnadsbestånd.

Detta forskningsprojekt beskriver ett modulsystem som består av förtillverkade väggelement. Dessa kompletta och färdigisolerade moduler kan enkelt monteras på plats med hjälp av kranar.

Inomhusklimatet blir bättre

Väl genomtänkta, rationella, hållbara och energieffektiva väggelement av denna typ hjälper till att uppnå dagens energisparmål. Till övriga mervärden hör förbättrade inomhusförhållanden.

Utformning av luftspalt avgörande

Modulsystemet reducerar värmeförlusterna genom väggen. Ett mellanrum i form av en ventilerande luftspalt mellan påmonterade moduler och den gamla väggen minskar konstruktionens känslighet för skador som orsakas av fukt från in- och utsidan. Samtidigt har luftens rörelser i spalten betydande effekt på systemets totala termiska prestanda.

Fakta

Projekt: Energieffektivitet för innovativa fasadmoduler för renovering Utförare: Luleå tekniska universitet Samfinasiärer: Energimyndigheten, Box System 4B AB, Chalmers Tekniska Högskola AB Projektstart: september 2016 Projektslut: oktober 2017 Projektbudget: 1 800 000 kr Projektledare: Vijay Shankar Energimyndighetens projektnummer: 41786-1

Forskningsrapporten lägger grunden för nya designverktyg samt metodik inom området CFD (Computational Fluid Dynamics) för värdering av fasadsystemen. Alternativet, fullskalig uttestning av fasadsystemen, är mycket mer tidskrävande eftersom det skulle behövas kostsam utrustning för att mäta luftens hastighet och fuktighet.

Teknik förutsäger värmeförluster

Med avancerad CFD-teknologi går det att både kostnadseffektivt och noggrant förutsäga värmeöverföringen genom modulsystemet. Därmed förbättras möjligheterna att utforma byggnadernas nya fasadbeklädnad på ett optimalt sätt. Tidigare har även flödet runt modulerna varit riktigt utmanande att mäta på grund av variationer i vindhastighet och fuktighet.

Du kan läsa mer om projektet i slutrapporten:

Kontakta Energimyndigheten för information om slutrapporten "Energieffektivitet för innovativa fasadmoduler för renovering".

Viktiga resultat
  • Med sammanlagda värmeförluster från väggar och fönster på i storleksordningen 7-8 TWh/år är fastigheter som är byggda före år 1975 minst av allt energieffektiva.
  • Genom att vid renovering av bland annat miljonprogrammets hus montera på kompletta, förisolerade väggmoduler går det att spara energi och dessutom göra gott för inomhusklimatet.
  • Dagens fasadlösningar har ett U-värde på 0,4-0,6 W/m2K. Forskningsrapporten ger vid handen att en reducering från 0,5 W/m2K till 0,1 W/m2K är fullt möjlig, vilket innebär en 80-procentig minskning av värmeförlusten.
  • Utformningen av luftspalten mellan väggmodul och innervägg är avgörande eftersom den medverkar till naturlig konvektion som förbättrar total energiprestanda samtidigt som mögeltillväxt genom fukt från in- och utsidan förhindras.
  • Luftspaltens tjocklek spelar en viktig roll för värmeöverföringsförmåga och transport av fukt.

Text av: Ann-Sofie Borglund

(Projektet kallas också för "Värderingar av innovativa fasadsystem".)