Cirka 2/3 av alla byggnader som finns idag kommer även att finnas år 2045. Det innebär att vi behöver sänka energianvändningen i dessa byggnader för att kunna uppnå de ambitiösa klimatmål som Sverige har satt upp.

– Det är ett stort gap vad gäller energianvändningen i fastigheter idag och dit Sverige vill nå. Vi vill i projektet bidra till att man kan göra fler omfattande energirenoveringar av byggnader i hela stadsdelar. Fokus kommer att ligga på byggnaders klimatskal och miljöpåverkan, säger Ricardo Bernardo, forskare vid LTH och den som leder projektet.

Ska Sverige klara målen behöver man gå från att titta på energieffektiva åtgärder i enskilda byggnader till att se till hela stadsdelar menar Ricardo Bernardo. Då uppstår också nya möjligheter, exempelvis att man utnyttja de byggnader med bäst förutsättningar för solceller på taken och replikera en del lösningar till snarlika område.

I detta projekt ska man utveckla verktyg och metoder för stadsdelar eller större områden. Verktygen riktar sig i första hand till beslutsfattare i kommuner, men också fastighetsägare och byggentreprenörer.

Fakta

Projekt: Energirenovering för koldioxidneutrala områden i Sverige
Utförare: Lunds universitet
Samfinansiärer: Energimyndigheten, Cities reference group, Industry reference group, Research reference group

Projektstart: Januari 2021
Projektslut: December 2024
Projektbudget: 5 353 643 kr

Projektledare: Luis Ricardo P.C. Bernardo

Energimyndighetens projektnummer: P37582-4

– De ingår också i vår referensgrupp. Fastighetsägare äger problemet, kommunen har ett gemensamt intresse av att utvecklingen vad gäller energianvändning ska gå i rätt riktning och byggentreprenörer är de som kan genomföra åtgärderna, berättar Ricardo Bernardo.

Projektet har därmed täckt hela värdekedjan och det finns goda förutsättningar att få fram ett användbart verktyg. Men mycket återstår enligt Ricardo Bernardo.

– Parallellt med att vi utvecklar ett bra verktyg behöver renoveringsåtgärder bli både billigare och gå snabbare. Vårt projekt löser endast en del av problemet. Samtidigt är det en viktig pusselbit.

– Om vi lyckas få fram ett bra verktyg och bra metoder, så bidrar vi till att minska en del av osäkerheten med renovering. Då kan beslutsfattare och fastighetsägare ta beslut kring energirenoveringar som väger in en rad viktiga parametrar som energi, miljöpåverkan, komfort och kostnader, säger Ricardo Bernardo.

Exakt hur verktyget ska se ut är inte klart, men sannolikt blir det en slags mjukvara. Slutanvändare är involverade i utvecklingen av verktyget, så att det ska bli så användarvänligt som möjligt.

Av Ann-Sofie Borglund