I norra Europa finns ett mycket stort bestånd av bostäder som har hög energianvändning. För att uppnå målet om en klimatneutral byggsektor 2045 behöver det befintliga byggnadsbeståndet kraftigt minska sin energianvändning. Det bästa sättet att genomföra energieffektiviseringsåtgärder är när byggnaden ska renoveras, men många fastighetsägare anser att detta är för kostsamt och krångligt, vilket gör att större energieffektiviseringsåtgärderna uteblir.

I InterReg-projektet INDU-ZERO har man tagit fram ett koncept för industriella lösningar för renoveringspaket vilket ska underlätta för kraftfull energieffektivisering i samband med renoveringar. Det ska också göra komponenterna betydligt billigare.

I projektet ingick femton organisationer från sex länder, däribland Sverige och man har studerat lösningar för logistik, produkter, produktion, fabrikslayout och montering. InterReg-projektet avslutades sommaren 2022 och nu är målsättningen att göra industrikonceptet mer känt och skapa förutsättningar att bygga en så kallad INDU ZERO-fabrik med sikte på den skandinaviska marknaden.

Fakta

Projekt: Indu Zero Sweden – förstudie för etablering av en smart och högautomatiserad fabrik för hållbara renoveringspaket till den nordiska marknaden
Koordinator: Sustainacon Sweden AB

Projektstart: Maj 2022
Projektslut: April 2023
Projektbudget: 450 000

Projektledare: Per Andersson

Energimyndighetens projektnummer: P2021-00268

– För att det ska kunna förverkligas behöver vi hitta industripartners som kan bygga fabriken och etablera hela affärskonceptet. Det kostar ungefär 800 miljoner kronor att bygga en sådan här fabrik. Där räknar vi med att producera omkring 15 000 renoveringspaket per år, säger Per Andersson på Suistainacon Sweden och den som leder det svenska projektet.

– Det finns verkligen stora möjligheter och behov med ett sådant renoveringskoncept, men också stora utmaningar. Den största utmaningen är att det handlar om ett helt nytt sätt att jobba med renoveringar. Det gör att fastighetsägare ska beställa en renovering på ett nytt sätt och då måste de veta att renoveringspaket finns och vad det innebär. För att investerarna som ska bygga fabriken behöver det finnas kunder och ordrar.

Per Andersson gör en parallell med byggen av batterifabriker. Där har batteriproducenten haft beställningar klara när de börjar bygga. Något liknande behövs även här bedömer Per Andersson och det är därför det är så viktigt att göra konceptet känt, något som är centralt i detta projekt.

I konceptet ingår ett renoveringspaket med energieffektiva väggar, tak och installationssystem.

– Genom att använda dessa komponenter i flerbostadshus går det på ett få ner energianvändningen till nära noll-nivåer. Målsättningen är att ska leda till halverade kostnader jämfört med att platsbygga dem vid det aktuella flerbostadshuset, säger Per Andersson

Anledningen till att kostnaden kan bli så mycket längre beror på att det handlar om massproduktion och att det därefter går snabbare än att göra det på plats än med traditionella lösningar.

– Det innebär också de boende kan bo kvar i sina lägenheter under renoveringen. Vid omfattande renoveringar behöver vanligtvis de boende flytta ut, vilket är krångligt, kostsamt och tar tid, så detta är ytterligare en fördel med detta koncept, avslutar Per Andersson.

Text: Ann-Sofie Borglund