Solceller i samband med renovering

Fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar investerar allt mer i solel. Tekniska framsteg och volymtillverkning sänker kostnaderna för solcellerna samtidigt som statligt stöd bidrar till att öka intresset för denna energieffektiviseringsåtgärd med stor klimatnytta.

Intervju med forskaren

Läs vad Peter Kovacs, forskningsingenjör på SP Sveriges Tekniska Institut, har att säga om projektet!

För att nå målet om att på några års sikt göra solel till en väsentlig del av den svenska el-mixen krävs dock fler och större insatser. Forskare har i detta projekt undersökt förutsättningarna för att i samband med takrenovering förse miljonprogrammets många flerbostadshus med solceller.

Prefabricerade takelement med solceller

Den ”miljontaksmodell” som arbetats fram med stöd från representanter för bostadsföretag, entreprenörer, solcellsföretag, arkitekter är både innovativ och storskalig. De platta tak som ska renoveras ersätts enligt den föreslagna modellen med låglutande sadeltak eller upphöjt pulpettak som är täckta av solceller. Ett industrialiserat angreppssätt, prefabricerade takelement med integrerade solcellsmoduler som kommer färdigmonterade från fabrik, gör metoden effektiv.

Kvalitetssäkrad byggprocess

Presenterade konceptlösningar, som inte är fullskaletestade, bedöms inte bara ge värdefulla bidrag till byggnadernas energibalans genom ökad egenanvändning av solel. Bland de övriga mervärdena märks en enklare och bättre kvalitetssäkrad byggprocess. De arkitektoniska värdena kan dessutom hedras genom snyggare och mer yteffektiva solcellsinstallationer än om de platsbyggs.

Fakta

Projekt: Miljontak – takrenovering med solceller Utförare: RISE Samfinansiärer: Energimyndigheten, SBUF, RISE, Solkompaniet Konsult Sverige AB, Skanska Sverige AB, Chalmers Tekniska Högskola AB, Högskolan Dalarna, Riksbyggen, Bostads AB Vätterhem, White Arkitekter AB Projektstart: mars 2016 Projektslut: december 2017 Projektbudget: 1 775 635 kr Projektledare: Peter Kovacs Energimyndighetens projektnummer: 41857-1

Förenklad drift och underhåll av tak och installationer förs fram som en annan viktig fördel.

Resultaten ger bra underlag inför renovering

Rapporten ger vid handen att allt fler fastighetsägare överväger samtidig takrenovering och solcellsinstallation. Detta till trots har denna samordning hittills varit rätt ovanlig, något som resultatet av detta projekt kan förändra. Prefabriceringen gör det möjligt att snabba upp installations- och renoveringsarbetet samtidigt som behovet av väderskydd under byggets gång minskar. Enligt gjorda beräkningar ökar heller inte totalkostnaden jämfört med en ”traditionell” takrenovering med efterföljande solcellsinstallation.

Du kan läsa mer om projektet i slutrapporten:

Viktiga resultat
  • Istället för att renovera miljonprogramhusens tak, och först i steget därefter sätta upp solceller, finns det betydande fördelar med att samordna renovering och installation – och dessutom göra det på ett industriellt sätt.
  • Genom att renovera genom att montera på ett prefabricerat tak, färdigt med integrerade solceller och tilläggsisolering, är det möjligt att utnyttja de platta takens ”solelspotential” som uppskattas till 0,2 TWh.
  • Under det nya låglutande taket bildas ett vindsutrymme som kan utnyttjas för exempelvis tekniska installationer. Tillbyggnad av nya våningsplan är också fullt tänkbart.
  • Ett genomsnittligt miljonprogramhus skulle med projektets konceptlösningar kunna bidra med 25-30 kWh/m2 boarea och år till husets energibalans.
  • Trots att metoden inte driver upp renoverings- och installationskostnaderna har den fördelar som snabbhet och bättre kvalitetssäkrad byggprocess. Snyggare installationer är ett annat plus.

Text: Ann-Sofie Borglund