Under 2018 installerades nästan lika mycket solceller i Sverige som installerats under de föregående 20 åren. Bakom den stora ökningen finns flera samverkande faktorer, framförallt en prispress på solceller, politiska styrmedel som främjar solel samt en ökad medvetenhet hos fastighetsägare.

– Men trots väldigt bra förutsättningar så tvekar många fastighetsägare. I ett tidigare projekt kunde vi se att det finns en stor klimatnytta att installera solceller på miljonprogrammen. Vi tog på pappret fram konceptlösningar för prefabricerade takelement med solceller, som också kan erbjuda flera kvalitetsvinster, säger Peter Kovacs, forskningsingenjör vid RISE och den som leder studien ”Optimerad renovering för effektiva solcellstak”.

–Koncepten bedömdes ha en rad fördelar jämfört med platsbyggd renovering där man installerar solceller. Samtidigt kunde vi se att det fanns flera tekniska utmaningar. Nu ska vi validera resultaten genom att pröva dem i verkliga kalkyler och få en skrivbordsprodukt att fungera i verkligheten och också undersöka de tekniska utmaningarna, berättar Peter Kovacs vidare.

Fakta

Projekt: Optimerad renovering för effektiva solcellstak
Utförare: RISE
Samfinansiärer: Energimyndigheten, SolTech Energy Sweden AB, COWI AB, Elementum Eco AB, Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB, Göteborgs kommun, Gårdstensbostäder AB, AB Bostäder Borås, Solkompaniet Sverige AB, Kjellgren Kaminsky Architecture, Wästbygg AB

Projektstart: Augusti 2018
Projektslut: Oktober 2021
Projektbudget: 6 077 500 kr

Projektledare: Peter Kovacs

Energimyndighetens projektnummer: 46867-1

Forskarna kommer att följa förstudier där fastighetsägarna Gårdstensbostäder, Einar Mattsson och AB Bostäder i Borås ska renovera tak på flerbostadshus byggda under 1960- eller 1970-talet. De ska också följa ett äldreboende som ägs av Lokalförvaltningen i Göteborg. I samtliga fall planerar de att samtidigt installera solceller.

– Vi vill kunna se i detalj vad det innebär både tekniskt, ekonomiskt och organisatoriskt att bygga på ett traditionellt sätt eller med en konceptlösning för prefabricerade takelement med solceller. Vi ska sedan omvandla detta till bra information som ska ge stöd till fastighetsägare, arkitekter och entreprenörer, så att fler fastighetsägare vågar satsa på solceller när de renoverar sina tak, säger Peter Kovacs.

I projektet hoppas man också på att flera av fastighetsägarna går vidare och genomför sina takrenoveringar med solceller, så att konceptet kan demonstreras.

Intervjun är skriven av Ann-Sofie Borglund vid projektets början.

Till projektets resultat