E2B2 stödjer forskningsprojekt inom bebyggelsens totala energianvändning över hela livscykeln. Vi behöver en helhetssyn på energianvändningen i områden för att se hur olika åtgärder påverkar varandra och både kunskap och verktyg behövs. Resultaten från de här E2B2-projekten kan till exempel komma till nytta vid beslutsfattande och planering av områden i städer.