I den här genomförbarhetsstudien undersöks förutsättningarna för en självförsörjande ekoby på Gotland. Byn ska byggas upp enligt ett koncept som kallas ReGen Village, vilket är utvecklat av tech-entreprenören och Stanford University-medarbetaren James Ehrlich, som har en bakgrund i datorspelsvärlden.

Ekobyarna ska – oavsett plats på jorden – kunna byggas enligt samma koncept. Det innebär bland annat att det ska finnas ekologisk livsmedelsodling utanför dörren, byn ska ha egen produktion och lagring av förnybar energi, den ska återvinna avfall samt ha klimatpositiva byggnader. Allt detta knyts samman och skalas upp tack vare ett datorspelsliknande operativsystem.

Än så länge finns inga ReGen Villages i verkligheten och Gotland kan därmed bli först i världen med detta koncept. I genomförandestudien, som leds av Keith Boxer vid White Arkitekter, kommer man framförallt att fokusera på tre huvudområden: energi, cirkulära kretslopp och lämplig placering på Gotland för en sådan by.

Fakta

Projekt: ReGen Villages - möjligheter till självförsörjande område på Gotland
Utförare: White Arkitekter AB
Samfinansiärer: Energimyndigheten, White Arkitekter AB, Entrepreneur On Demand AB

Projektstart: maj 2020
Projektslut: december 2020
Projektbudget: 792 850 kr

Projektledare: Keith Boxer

Energimyndighetens projektnummer: P50398-1

– Huvudmålet för projektet är att identifiera den plats i Sverige som har bäst förutsättningar för att bygga en pilot av ReGen Village och där ser vi att Gotland har flera fördelar, säger Keith Boxer och utvecklar sitt resonemang:

– Gotland har varit en pionjär inom energiomställningen, de har flest soltimmar i Sverige vilket gör det gynnsamt för solenergi och dessutom är de generellt sett positiva till en alternativ livsstil, vilket vi tror är ett kriterium för att projektet ska bli lyckat.

Ur energisynpunkt har projektet flera intressanta delar. Man kommer i genomförandestudien att undersöka hur ett samhälles elsystem kan utformas för att interagera med ett lokalt elnät och bidra till ett mer stabilt och mer resilient elnät samtidigt som de ekonomiska förutsättningarna förbättras jämfört med ett helt självförsörjande elsystem. Vidare ska man undersöka hur man kan bygga energipositiva fastigheter som utvecklas utifrån cirkulära kretslopp.

Energimyndigheten bedömer att om utfallet av projektet blir lyckat kan det leda till ökad flexibilitet av Gotlands elsystem tack vare bättre integrering av förnybara energikällor och flexibel energianvändning.

Av Ann-Sofie Borglund