Pär Löfstedt, varumärkesstrateg Yellon

– Idag råder det bostadsbrist i många städer samtidigt som många vill flytta till städer. Infrastrukturen för energi, vatten och avlopp är på vissa håll hårt belastad, vilket blir en begränsning vid förtätning i en stad. Vi ser därför att det finns drivkrafter att skapa ett boende som är helt off-grid, säger Pär Löfstedt, varumärkesstrateg på Yellon.

Företaget arbetar brett från strategi till arkitektur samt med produktdesign och reklam. Det är också Yellon som är initiativtagare till konceptet som nu ska utvärderas. Konceptet kallas YEAH vilket står för Yellon Environmental and Aestethic Housing och syftar till att skapa off-grid-boende i urbana miljöer. I detta projekt ingår även RISE, det kommunala bostadsbolaget Vätterhem samt Mälardalens Högskola.

Fakta

Projekt: Självförsörjande bostadsområde i urban miljö – energianalys och optimering Utförare: RISE Research Institutes of Sweden Samfinansiärer: Energimyndigheten, Bostads AB VätterHem, Yellon AB Projektstart: December 2019 Projektslut: November 2020 Projektbudget: 1 850 000 kr Projektledare Energimyndighetens projektnummer: P49573-1

Konceptet bygger på en grupp med energieffektiva bostadshus som ska vara off-grid och ha tillgång till 100 procent förnybar energiförsörjning. Även vatten- och avloppssystemet ska vara off-grid och recirkulation av vatten, värmeåtervinning från avloppet liksom ventilationen påverkar energilösningens utformning. Eftersom energisystemet ska vara självförsörjande hela året krävs stora och kostsamma energilagringslösningar. Det innebär att man i projektet kommer att utveckla modeller och genomföra simuleringar för att få nödvändiga insikter hur systemet kan optimeras för att minimera kostnader för investering och drift.

– Projektet ska ge oss svar på ett antal viktiga frågor och hjälpa till i beslutsprocessen. Vi ser redan att det finns ett stort intresse för vårt koncept, vilket talar för att det ligger rätt i tiden, säger Pär Löfstedt.

Se webbinarium om projektet!

Lär dig mer - den 6 november 2020 anordnades ett webbinarium om projektet.

Projektet är uppdelat på tre delar som omfattar:

  • Inventering av energisystemets nyckelkomponenter, dess investerings- och underhållskostnader och så vidare.
  • Vidareutveckling av en simuleringsmodell för optimering av energi och ekonomi för de två bostadstyper som är tänkta i en första demonstration av YEAH-konceptet.
  • En uppbyggnad av modellen till ett bostadsområde där fastigheter kopplas samman och simuleras gemensamt.

– Vi vill få en så realistisk bild som möjligt av vad ett sådant här koncept innebär tekniskt och ekonomiskt. Vi kommer att ta in uppgifter om pris och prestanda från olika leverantörer av nyckelkomponenter som solpaneler, batterier, vätgaslager, bränsleceller med mera, säger Anders Lundblad vid RISE, som leder projektet.

Anders Lundblad, projektledare RISE

– Vad gäller tekniken så handlar det om att använda beprövad teknik, men inom dessa komponenter sker nu en snabb teknik- och marknadsutveckling. Simuleringsmodellen, som utvecklas av forskare på Mälardalens högskola, kommer att ge insikter i hur systemet ska utformas och dimensioneras med hänsyn tagen även till utvecklingen på sikt, säger Anders Lundblad.
Projektet ska avslutas i slutet av år 2020 och om resultatet faller väl ut finns långtgående planer på att bygga ett sådant område i Jönköping.

Av Ann-Sofie Borglund

Resultat

Bilagor till slutrapport