Projektet leds av professor Ivo Martinac och han ser stora energibesparingsmöjligheter om man utgår från ett större byggnadsbestånd istället för enskilda byggnader. Idag finns dock inga verktyg som kan ge användare möjligheten att se till ett större område med byggnader. Det verktyg som man ska utveckla i det här projektet är ett multifaktoriellt optimeringsverktyg kallat MODEO (Multi-objective District Energy Otimization tool). Verktyget byggs för att kunna användas av många olika yrkesgrupper bland annat arkitekter, stadsplanerare, energikonsulter, fjärrvärmebolag och fastighetsägare.

Fakta

Projekt: Utveckling av ett energioptimeringsverktyg för byggnadskluster och distrikt – MODEO Utförare: Kungliga Tekniska Högskolan Samfinansiärer: Energimyndigheten, Akademiska hus, Equa Simulation, Ebab i Stockholm AB, Folkhem Bostäder, WSP Sverige, Humlegården Fastigheter, KTH, SP, NCC Construction AB, White Arkitekter Projektstart: september 2014 Projektslut: november 2017 Projektbudget: 4 713 000 kr Projektledare: Ivo Martinac Energimyndighetens projektnummer: 38886-1

– Att enbart se till enskilda byggnader är kanske inte är det mest hållbara när det gäller energiflöden. Vi ska bland annat undersöka om det är optimalt att alltid sträva efter att uppnå nära-noll och nollenergimål för enskilda byggnader eller om det kan det sammantaget kan vara mer hållbart att uppnå dessa mål inom ramen för större system som stadsdelar, säger Ivo Martinac.

Andra centrala frågeställningar i projektet rör systemgränser och hur man uppnår den bästa möjliga prestandan i ett livcykelperspektiv liksom hur energin kan lagras om det periodvis uppstår överskott av energi. Dessa frågor kommer att studeras genom den fallstudie som genomförs på Albano campusområde i Stockholm, vilket omfattar 150 000 kvadratmeter yta på universitetet samt i servicelokaler och bostäder.

– Vi ska även undersöka affärsmodellerna och hur riskerna kan fördelas om man bygger ett energisystem som utgår från på ett helt område och inte en enskild fastighet. Här kommer det att krävas båda nya samverkansformer mellan berörda aktörer och innovativa affärsmodeller. En stor förändring av det här slaget kan också innebära att det kan komma in nya aktörer på marknaden, vilket vi också ska studera, säger Ivo Martinac.

Intervjun är skriven av Ann-Sofie Borglund vid projektets början.

Till projektets resultat