E2B2 stödjer utveckling av tjänster som kan bidra till hållbar tillväxt i Sverige och samtidigt bidra till omställningen till ett långsiktigt hållbart energisystem.