40 procent av Sveriges energianvändning går till att värma upp och kyla ner fastigheter. Fastigheter har också stor miljöpåverkan på andra områden. Vad som görs i fastighetsbranschen får därför stor påverkan i samhället. Fastighetsbranschen genomgår nu förändring för att kunna uppfylla tuffare regler och lagar, men också för att svara mot hyresgästers ökade krav på hållbarhet.

Nya innovationer i fastighetsbranschen – såväl produkter som tjänster som till stor del drivs av digitalisering – kan få stor genomslagskraft, men fortfarande styrs införandet av innovationer i väldigt hög utsträckning enbart utifrån en ekonomisk logik.

Vad är balanserat styrkort?

Balanserat styrkort är en metod och en styrfilosofi för att styra organisationer och företag, som tar hänsyn till andra faktorer än enbart rent finansiella.

– Det är dessutom många gånger svårt för fastighetsbolagen att välja innovationer som är en långsiktigt god affär och som samtidigt tar hänsyn till hållbarskriterier. Idag är det något av en experimentverkstad och här vill vi kunna hjälpa fastighetsbolagen framöver att bli säkrare i sin val av innovationer, säger Peter Ekman.

I detta projekt kommer forskarna att utveckla ett balanserat styrkort som förutom ekonomiska förutsättningar beaktar social och miljömässig hållbarhet för resurseffektiva fastighetsbolag, som samtidigt uppfyller både svenska och internationella miljö- och hållbarhetsmål. Styrkortet är tänkt att direkt kunna omsättas i praktiken.

Fakta

Projekt: Balanserad styrning för smarta fastigheter
Utförare: Mälardalens högskola
Samfinansiärer: Energimyndigheten, AMF Fastigheter AB, Atrium Ljungberg AB, Fabege AB, Humlegården Fastigheter AB, Kungsleden Fastighets AB, Wallenstam AB, Hemsö Fastighet AB, Mälardalens högskola

Projektstart: September 2018
Projektslut: Septermber 2023
Projektbudget: 10 384 300

Projektledare: Peter Ekman
Energimyndighetens projektnummer: P2018-90014

– Vi vill lyfta fastighetsbolagens hållbarhetsinitiativ till att bli en affärsstrategisk fråga. Våra doktorander Elena Anastasiadou och Magnus Berglind kommer att vara drivande i detta arbete, säger Peter Ekman.

Magnus, som är civilingenjör industriell ekonomi, kommer att ha fokus på leverantörssidan det vill säga leverantören av innovationen och Elena, som är företagsekonom med marknadsföringsinriktning, kommer att ha fokus på kundsidan, de som berörs av innovationen. Styrkortet kommer att beakta vilka bedömningar som görs för investeringar både bakåt mot leverantören och framåt mot hyresgästerna. Styrkortet ska tillsammans med en ökad kunskap om vad som vägs in i en hållbarhetsinvestering och information vad hyresgästerna vill engagera sig i (exempelvis visuella energitjänster) kunna leda till att flera mål nås, bland annat en halvering av energianvändningen till år 2030. Genom att dessutom arbeta med miljömässiga och sociala faktorer kan ytterligare dimensioner få ta plats i samhällsutvecklingen.

– I detta projekt samverkar akademi och näringsliv på ett intressant sätt. Flera fastighetsbolag som ligger i täten vad gäller nytänkande ingår i projektet. Jag hoppas att vi genom projektet får genomslag för fler långsiktiga innovationer som är hållbart riktiga. Här tror jag att våra doktorander kan bli ambassadörer för detta arbete, avslutar Peter Ekman.

Intervju skriven av Ann-Sofie Borglund vid projektets början

Till projektets resultat