Saknad tid och kompetens

Sett till både ekonomi och miljö borde fler bostadsrättsföreningar prioritera att spara energi. Problemet är att många föreningsstyrelser saknar både kompetens inom energiområdet och tid att lägga på sparåtgärder. Föreningsarbetet sker på fritiden och det blir ofta de kortsiktiga underhållsåtgärderna som prioriteras före de långsiktiga insatserna.

Intervju med forskaren

Läs vad forskaren Hanna Hasselqvist vid KTH har att säga om projektet!

Dessutom är genomförandet av energieffektiviseringsåtgärder i en bostadsrättsförening ofta en lång process där föreningen kan behöva stöd att identifiera vilka möjligheter det finns till energibesparingar, och styrelsen behöver övertyga medlemmar i bostadsrättsföreningen att vidta åtgärder samt hitta lämpliga entreprenörer eller tjänsteleverantörer att genomföra energiåtgärder.

Underlättar jämförelse

En viktig målsättning med den webb som KTH har skapat – Brf Energi – är att bostadsrättsföreningar ska kunna jämföra sin energianvändning med andra föreningar, men också få konkreta råd genom att se hur andra har gått tillväga. Genom att göra det enklare för bostadsrättsföreningar att dela erfarenheter och hitta inspirerande exempel kan det bli lättare för andra bostadsrättsföreningar att genomföra sina åtgärder.

Fakta

Projekt: Virtuellt forum för kunskapsutbyte i bostadsrättsföreningar Utförare: Kungliga Tekniska Högskolan Samfinansiärer: Energimyndigheten, HSB Riksförbund, Sjöstadsföreningen, Playback Energy, BRF Uttern i Nacka Projektstart: mars 2016 Projektslut: december 2017 Projektbudget: 2 065 000 kr Projektledare: Cristian Bogdan Energimyndighetens projektnummer: 41859-1

Användaren av webben ser inledningsvis en kartvy med översikt över de registrerade bostadsrättsföreningarnas energiprestanda. Genom att klicka på en bostadsrättsförening kan användaren se information om bostadsrättsföreningens energiprestanda, som byggnadsår och typ av ventilationssystem. Man kan också se bostadsrättsföreningens energianvändningsdata för fjärrvärme och el per månad. Om det finns registrerat en energieffektiviseringsåtgärd kan användaren se detaljer om dessa, till exempel typ av åtgärd och kostnad, och hur energianvändningen har förändrats efter att åtgärden genomfördes jämfört med energianvändningen föregående år. För att möjliggöra jämförelser av fjärrvärme mellan år med olika utetemperaturer kan energidata för uppvärmning normaliseras.

Du kan läsa mer om projektet i slutrapporten:

Viktiga resultat
  • Det finns en stor energibesparingspotential i många bostadsrättsföreningar, men ofta prioriteras akuta ärenden framför långsiktiga energieffektiviseringsåtgärder.
  • Styrelsemedlemmarna gör detta arbete på sin fritid och många saknar kompetens inom energiområdet och har ont om tid att lägga på sparåtgärder. Det finns därför mycket att vinna på att ta del av hur andra bostadsrättföreningar har gjort för energieffektiviseringsåtgärder.
  • För att få fler föreningar att spara energi har forskare vid KTH skapat en webb, som är ett slags virtuellt forum för kunskapsutbyte i bostadsrättsföreningar.
  • På denna webb – Brf Energi – kan bostadsrättsföreningar jämföra sin energiprestanda med andra föreningar och lära från varandra om möjliga energiåtgärder.

Text: Per Eriksson