En del bostadsrättsföreningar är mycket duktiga på att dra nytta av teknikens landvinningar för att spara energi. Trimning och rengöring av system samt åtgärder som installation av exempelvis värmeåtervinningssystem och LED-belysning med närvarostyrning gör det möjligt att sänka energiförbrukningen med upp till 50 procent.

Problemet är att många föreningsstyrelser saknar både kompetens inom energiområdet och tid att lägga på sparåtgärder. I och med att föreningsarbete sker på fritiden brukar mer akuta underhållsåtgärder få prioritet på bekostnad av de långsiktiga insatserna.

Fakta

Projekt: Virtuellt forum för kunskapsutbyte i bostadsrättsföreningar Utförare: Kungliga Tekniska Högskolan Samfinansiärer: Energimyndigheten, HSB Riksförbund, Sjöstadsföreningen, Playback Energy, BRF Uttern i Nacka Projektstart: mars 2016 Projektslut: december 2017 Projektbudget: 2 065 000 kr Projektledare: Cristian Bogdan Energimyndighetens projektnummer: 41859-1

Hanna Hasselqvist, ingenjör i teknisk design och doktorand inom sociala aspekter av energipraktik vid KTH, vill erbjuda föreningarna hjälp med att fatta kloka energibeslut:

– Ett förbättrat utbyte av erfarenheter och kunskaper mellan dem som är energiansvariga i bostadsrättsföreningarna skulle ge stor utdelning.

På uppdrag av E2B2 arbetar hon sedan i våren 2016 med ett forskningsprojekt vid KTH som syftar till att skapa ett virtuellt forum för utbyte av kunskaper. I projektet medverkar även bland andra HSB samt energiansvariga i flera bostadsrättsföreningar. Företaget Metry svarar för förbrukningsdata.

– Receptet är att erbjuda koll på egen och andras förbrukning samt att redovisa vilket resultat som olika typer av sparåtgärder har gett, säger Hanna Hasselqvist, som berättar att plattformen, Brf Energi, är anpassad för mobiler men också fungerar på dator.

Visuella jämförelser mellan bostadsrättsföreningar kombinerat med möjligheter till att visa uppskattning och diskutera hjälper till att sprida de goda exemplen. Mer ”energiaktiva” föreningar kan lära av dem som kommit längre – samtidigt som energiåtgärdspionjärerna synliggörs.

– Föreningsaktiva vet sällan vilka sparåtgärder som tagits av mer energimedvetna bostadsrättsföreningar. Ibland har inte ens den nya styrelsen full koll på vad som gjorts tidigare i den egna föreningen.

Målsättningen med detta virtuella forum är att uppmuntra benchmarking, matchmaking och kunskapsöverföring. Projektet bygger vidare på Energinätverket HS2020 i Hammarby Sjöstad där en mobilapp utvecklades med EU-finansiering för att engagera människor i energibesparingar.

– Tanken är att lyfta och tillgängliggöra erfarenheterna från den appen till nationell nivå, summerar Hanna Hasselqvist som hoppas kunna locka ett hundratal bostadsrättsföreningar till pilotsystemet.

Bara i Sverige finns det drygt 25 000 aktiva bostadsrättsföreningar. Detta verktyg bedöms ha potential för storskalig användning över hela landet och vidare inom Norden.

Text: Per Eriksson