I befintlig bebyggelse och särskilt miljonprogrammet behövs utveckling av energieffektiv och robust teknik för förbättrad inomhusmiljö som samtidigt gynnar ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. De tekniska installationerna behöver ha ett speciellt fokus på användarna och insatser behövs för att analysera hur människor samverkar med installationerna.