Det finns en stor energibesparingspotential om man styr ventilation efter behov jämfört med att ha ett konstant flöde. Trots detta är det idag ovanligt med behovsstyrd ventilation i bostäder. Genom att EUs nya ekodesignförordning gynnar aggregat som är anpassade för behovsstyrd ventilation förväntas intresset öka.

SP, Innventia och Swedish ICT har sedan texten skrevs gått samman i RISE, Research Institutes of Sweden.

– Det är viktigt att det ventileras på rätt sätt, annars finns risk för skador på huset och hälsoproblem för de boende, säger Caroline Markusson på SP och tar upp mögel som ett exempel.

Fakta

Projekt: Behovsstyrd ventilation i bostäder Utförare: RISE Samfinansiärer: Energimyndigheten, Rehact, System Air, SP, NCC Construction Sverige, Eksta Bostads, Derome, Svensk Ventilation Projektstart: september 2014 Projektslut: december 2017 Projektbudget: 6 425 000 kr Projektledare: Caroline Markusson Energimyndighetens projektnummer: 38861-1

I projektet ska forskarna därför mäta halterna av fukt, lättflyktiga organiska föreningar (VOC), koldioxid samt temperatur. Totalt kommer sex olika villor att ingå i projektet, bland annat en forskningsvilla som finns på SPs område i Borås. Ett likadant hus som forskningsvillan ingår också i projektet och där bor en familj.

– Samtliga villor i projektet är byggda under senare år. Besparingspotentialen är visserligen större i gamla hus där man använder frånluftssystem, men om det krävs stora ombyggnationer i husen för att byta till behovsstyrd ventilation tror vi inte att det får så stort genomslag. Om det går att ta fram ett enkelt sätt att mäta behovet som kan styra ventilationen, då kan det vara aktuellt, säger Caroline Markusson. Dock behandlar detta projekt främst ventilationssystem med värmeåtervinning.

– Störst möjlighet att få en bredare spridning av behovsstyrd ventilation tror vi därför finns i nya villor, vid ombyggnation och renovering. I projektet ingår både aggregattillverkare och hustillverkare vilket borgar för en bra förankring i verkligheten och att våra resultat senare kan spridas, säger Olof Larsson på SP och fortsätter:

– Vi hoppas i projektet kunna se hur de behovsstyrda aggregaten fungerar i praktiken och för den svenska marknaden. Vi vill också ta reda på vilket som är det faktiska behovet.

Vad innebär ekodesignkraven?

Ekodesignkraven för ventilation i bostäder och lokaler innebär att ventilationsaggregat måste ha viss energieffektivitet för att få sättas på marknaden inom EU. Kravet ingår i en EU-förordning om ventilation. Förordningen omfattar ventilationsaggregat med ett luftflöde upp till 1000 m3/h som används i bostäder, dessa ska även vara energimärkta, och större ventilationsaggregat med ett luftflöde över 250 m3/h som användas på andra ställen än i bostäder. Ekodesignkraven införs i två steg, 1 januari 2016 och 1 januari 2018.

Forskarna ska vidareutveckla ekvationen för det nyckeltal som ligger till grund för energiklassningen, till att bättre spegla verkliga svenska förhållanden över hela året. För tillverkare av aggregat skulle det innebära att de tydligare kan visa på fördelarna med detaljer i sina tekniska lösningar och vilken effekt de får i olika klimat och byggnader.

Text: Ann-Sofie Borglund