Markvärmeväxlare för komfortkyla använder enbart el till en pump som cirkulerar vatten i de monterade borrhålen. Det innebär att man använder 70-80 procent mindre energi jämfört med om komfortkylan produceras med en eldriven kylmaskin. Markvärmeväxlaren kan dessutom användas för att minska byggnadens värmebehov under uppvärmningssäsongen. Det finns därmed flera fördelar om man kan öka användningen av frikyla med markvärmeväxlare. En markvärmeväxlare har dock en begränsning gällande den temperatur som kan användas för att kyla en byggnad med hjälp av traditionella luftkylare och kylbafflar.

– Det finns en betydligt större potential att använda frikyla med hjälp av markvärmeväxlare (U-rör i borrhål i berg) än att enbart kyla direkt med uteluften. Intresset att använda markvärmeväxlare för komfortkyla har dessutom ökat genom att man har utvecklat borrhålsteknik, markkollektorer och rumsapparater för högre temperaturer, säger Jan-Olof Dalenbäck, professor vid Chalmers och den som leder projektet.

Fakta

Projekt: Energieffektiv komfortkyla med markvärmeväxlare Utförare: Chalmers Tekniska Högskola Samfinansiärer: Energimyndigheten, Akademiska Hus , Svenskt geoenergicentrum, Ingenjörsbyrån Andersson&Hultmark, Bengt Dahlgren Göteborg, Vasakronan, Chalmersfastigheter, ESBE, EQUA Solutions, Skanska Teknik Projektstart: November 2019 Projektslut: December 2021 Projektbudget: 2 891 000 kr Projektledare: Jan-Olof Dalenbäck Energimyndighetens projektnummer: P49581-1

Tekniken att kyla kontorsbyggnader med markvärmeväxlare har demonstrerats i flera decennier. Traditionellt har kylsystem i byggnader dimensionerats för låga temperaturer, cirka 8 ºC. Systemen bygger på att byggnaden värms upp med en bergvärmepump, vilken sänker temperaturen i berget under uppvärmningssäsongen. Därefter kan berget användas för direkt kylning av byggnaden.

Skanska har under det senaste decenniet utvecklat ett patenterat kylsystem, Deep Green Cooling, där de kombinerar markvärmeväxlare med kylbafflar. Systemet bygger på traditionell frikyla med uteluft i kombination med markvärmeväxlare som kyler byggnaden på sommaren och återladdar berget med uteluft under vintern. Man borrar också betydligt längre ner i berggrunden än vad man gjorde i tidigare system.

– Skanskas kylsystem kräver stora kylbafflar för att kunna använda högre temperaturer för komfortkyla. I detta projekt ska vi undersöka hur man dimensionerar frikyla med hjälp av markvärmeväxlare i kombination med mer traditionella luftkylare (fan-coils) och takkylare, säger Jan-Olof Dalenbäck och fortsätter:

– Det görs inte idag då man är osäker på dimensionering och ekonomi. Här finns ett kunskapsglapp som vi nu ska överbrygga. Vi kommer att genomföra systemsimuleringar och labbmätningar för att visa att och hur det fungerar.

Intervju är skriven av Ann-Sofie Borglund vid projektets början.

Till projektets resultat