Nu har forskarna bakom projektet fått ytterligare finansiering från E2B2 för att kunna göra en teoretisk validering av resultaten, vilket ökar möjligheten att sprida den nya ventilationstekniken.

I projektet, som letts av Jakob Löndahl vid Lunds tekniska högskola, har man undersökt miljön i operationssalar. Detta genom mätningar och utvärderingar av luftrenhet på Helsingborg lasarett samt i en artificiell operationssal. Tre olika typer av ventilation testades, varav en ny typ av energieffektiv renrumsventilation som är utvecklad av det svenska företaget Avidicare. Studien visade att den nya renrumsventilationen uppfyllde gränsvärden för infektionskänslig kirurgi på alla platser i rummet. Ytterligare en fördel var att personalens arbete påverkades positivt av minskat drag och buller. Även att luftutblåsen placerades på ett nytt sätt gav positiva effekter. Energimässigt är det nya ventilationssystemet ungefär 30 procent snålare än konventionell ventilation för högrena miljöer.

– Resultaten från dessa mätningar är väldigt positiva och systemet finns redan i mer än 120 operationsrum. Med fördjupad forskning kan fler förstå och dra nytta av möjligheterna, inte minst internationellt där tekniken ännu inte introducerats. Nu ska vi därför gå vidare och göra en teoretisk validering samt publicera två vetenskapliga artiklar, berättar Jakob Löndahl.

Fakta Projekt: Energieffektiv ventilation för ultraren luft Utförare: Lunds universitet Samfinasiärer: Energimyndigheten, Avidicare AB Projektstart: juli 2016 Projektslut: december 2017 Projektbudget: 1 960 000 kr Projektledare Energimyndighetens projektnummer: 38862-2

I den vetenskapliga dokumentationen ingår bland annat att koppla samman de experimentella resultaten med simulerade luftflöden från superdatorberäkningar. Dessa beräkningar kommer att genomföras vid KTH, som också ingår i detta projekt. Beräkningsmodellen förväntas ge förklaringar till experimentella data, bland annat varför ventilationssystemen är olika effektiva i olika delar av rummen.

Avidicare vill utveckla sina ventilationssystem utifrån resultaten i forskningsprojektet. Det finns därför en målsättning i detta projekt att testa nya system genom tillverkning av skalmodeller i 3D-skrivare:

– Lyckade pilotförsök har gjorts för att skriva ut modeller av ventilationsdon i skala 1:10. På detta sätt kan förhoppningsvis prototyper och modifieringar utvärderas enkelt innan de tillverkas i fullskala, säger Jakob Löndahl.

Om det nya ventilationssystemet kan installeras i fler miljöer som kräver hög luftrenhet, kan det ge riktigt stora energibesparingar. Ser man till exempel på ett normalstort svenskt sjukhus, så finns omkring 20–40 rum med krav på ultraren luft. Dessutom kräver angränsande utrymmen också hög renhet. Energiåtgången per rum motsvarar ungefär lika mycket som energiförbrukningen per år i en genomsnittlig villa.

Intervjun är skriven av Ann-Sofie Borglund vid projektets början

Till projektets resultat

Till E2B2-projektet - Energieffektiv ventilation för sjukhus