I ett pågående forskningsprojekt, som leds av Sofia Stensson på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, identifieras brister mellan de olika delsystemen i en byggnad och fallstudier kommer att genomföras hos fyra stora fastighetsbolag.

SP, Innventia och Swedish ICT har sedan texten skrevs gått samman i RISE, Research Institutes of Sweden.

SP hade innan projektet startade haft kontakt med branschföreträdare som vittnade om att det är vanligt att det förekommer problem med systemets totala funktion och de upplever att beror på att systemen inte är samordnade. Problemen beror bland annat på att det är olika fackkompetenser som behövs för de olika systemen. Totaltfunktionen ska sedan lösas med en överordning styrning. I projektet ska man titta djupare på orsaken till problemen och föreslå lämpliga åtgärder för att lösa dem.

Fakta

Projekt: Förbättrad samordning av installationstekniska system Utförare: RISE Samfinansiärer: Energimyndigheten, Wallenstam, NCC Contruction Sverige, Steen & Ström Sverige, Medicon Village, Castellum Projektstart: januari 2015 Projektslut: december 2017 Projektbudget: 3 260 000 kr Projektledare: Sofia Stensson Energimyndighetens projektnummer: 39686-1

– Det man generellt kan säga är att finns några områden som har förbättringspotential. Styr och regler, överlämning samt den samordnade provningen är viktiga delar där det tyvärr ofta brister. Anledningarna kan vara tidsbrist, avsaknad av rätt kompetens, ekonomi eller prioriteringsfrågor, säger Sofia Stensson och fortsätter:

– Därmed inte sagt att kompetens, teknik och ambitionerna inte finns ute i organisationerna, för det gör det. De tekniska frågorna går oftast att lösa om rätt förutsättningar finns. Den verkliga utmaningen är många gånger att få till organisationen kring nybyggnadsprojekt, renovering och den löpande driften för att byggnaden i sin tur ska fungera optimalt.

I projektet deltar fastighetsbolagen Wallenstam, Sten & Ström Sverige, Medicon Village och Castellum. Dessa bolag äger fastigheter med komplexa system med skilda krav på innemiljö i olika delar av fastigheten. Fastigheterna rymmer olika typer av verksamhet som kontor, laboratorium och livsmedelsbutiker. I dessa fastigheter kommer fallstudier att genomföras för att få verkliga system att utgå från. Även byggbolaget NCC ingår i projektet och ska i första hand bidra med kunskap och erfarenheter kring systemen under byggprocessens olika skeden.

– Målet är att vi ska ta fram handfasta riktlinjer och checklistor som ska kunna användas av fastighetsägare och beställare, för att därigenom säkerställa en förbättrad samordning av de installationstekniska systemen. Utmaningen är att anpassa underlaget så att det kommer till bästa möjliga nytta och är lätta att använda och tillämpa, avslutar Sofia Stensson.

Intervjun är skriven av Ann-Sofie Borglund vid projektets början.

Till projektets resultat