I det här projektet ska man demonstrera en teknik för varmvattensystem som ger omedelbart varmt vatten vid tappning och eliminerar varmvattencirkulationen och dess värmeförluster. I projektet beräknas den besparade energin. Forskarna tittar på brukarnas värdering av en högre komfort med omedelbart varmt vatten och undersöker förvaltare och installatörers värdering av tekniken.

– Jag läste att man i Kalifornien hade försökt att hitta en annan lösning för varmvatten i fastigheter än genom varmvattencirkulation, för att därigenom spara energi och vatten, men att de inte hade lyckats. Det sporrade mig och jag tänkte att om jag löser detta, finns enorma energi- och vattenmängder att spara och goda affärsmöjligheter, berättar Erik Abbing, som grundat 3eflow.

Fakta

Projekt: Ny teknik för tappvattensystem utan varmvattencirkulation Utförare: 3eflow AB Samfinansiärer: Energimyndigheten, AB Pitebo, Grön Bo AB, Luleå Kommun, Wallenstam AB Projektstart: mars 2016 Projektslut: juni 2018 Projektbudget: 5 477 710 kr Projektledare: Erik Abbing Energimyndighetens projektnummer: 41841-1

– Min pappa och farfar har arbetat som VVS-entreprenörer sedan 1950-talet, så det finns lång erfarenhet inom VVS i min familj. Detta har jag kombinerat med modern kunskap och teknik som jag lärt mig under mina studier på Luleå tekniska universitet, säger Erik Abbing vidare.

Lösningen som Erik Abbing har utvecklat bygger på en enkel princip, nämligen att varmvattenrören står tomma när de inte används. När vattenkranen sedan öppnas så kommer det varma vattnet direkt. Det innebär att rören nu står tomma 99 procent av tiden och då slösas varken energi eller vatten.

Det som gör detta möjligt att det finns en flödesventil installerad i ledningen innanför vattenkranen. Den styr tillsammans med en pumpkontroll flöde och tömning av vattenledningarna. Vattnet kommer från ett fördelningsskåp i en undercentral eller vid försörjande schakt och vid tappning fylls 10 meter varmvattenledning på 1 sekund. Den längsta ledningslängden som installerats för det nuvarande systemet är 25 meter, men längre ledningar är möjliga.

I detta projekt ska tekniken demonstreras hos fyra olika fastighetsägare, som har varierande verksamheter och förutsättningar. Utifrån dessa demonstrationsprojekt kommer man bland annat ta reda på konceptets pålitlighet och robusthet samt teknikens genomförbarhet. Man ska också undersöka fastighetsförvaltarnas attityder och värderingar liksom brukarnas upplevelse.

– För oss kommer detta att ge väldigt viktig information. Vi har idag en bra teknik, men det vi saknar är att det inte finns någon forskning eller större undersökning gjorda på tekniken. I detta projekt ingår bland annat energiexperter och beteendevetare, vilket gör att vi kommer ha svart på vitt vad tekniken innebär, säger Erik Abbing.

Text: Ann-Sofie Borglund