Tekniken leder till minskad energianvändning

Tekniken är utvecklad av Erik Abbing på företaget 3eflow och bygger på en enkel princip genom att varmvattenrören står tomma när de inte används. Rören fylls med vatten fram till vattenkranen eller en grupp av vattenkranar först när varmvatten används. När vattenkranen stängs av tömmer man varmvattnet tillbaka till varmvattencirkulationen (VVC) eller varmvattenberedaren. I och med detta kan man ta bort den största delen av VVC-ledningarna och därmed spara stora mängder energi.

Intervju med forskaren

Läs vad forskaren Erik Abbing, som grundat 3eflow, har att säga om projektet!

Tekniken påverkar inte vattenkranar, rörsystem, rörstråk i källare eller undercentral och kan installeras i alla typer av byggnader oavsett storlek eller antal våningar.

Enkel projektering och installation underlättar

I detta projekt har tekniken för första gången testats i flerbostadshus. Två av fastigheterna ligger i Sverige och två ligger i Schweiz. I projektet har man tagit fram underlag till projektörer och installatörer, vilka har uppdaterats under projektets gång i takt med att produkten har utvecklats och förenklats.

Fakta

Projekt: Ny teknik för tappvattensystem utan varmvattencirkulation Utförare: 3eflow AB Samfinansiärer: Energimyndigheten, AB Pitebo, Grön Bo AB, Luleå Kommun, Wallenstam AB Projektstart: mars 2016 Projektslut: juni 2018 Projektbudget: 5 477 710 kr Projektledare: Erik Abbing Energimyndighetens projektnummer: 41841-1

För att en ny teknik ska komma in på marknaden behöver den vara enkel att projektera, enkel att installera och vara robust. Ytterligare en viktig faktor som underlättar är att projektörer och installatörer kan arbeta på det arbetssätt som de är vana.

Att installera 3eflow visar sig likna traditionell projektering och installation. Långa horisontella dragningar underlättades med elektrikernas kabelstegar för att hålla en procents lutning och produkten gjordes om så att den kunde placeras liggande i tak, vilket underlättar placering i källare och garage.

Legionellabakterier undviks med tekniken

I projektet har man också genomfört mätningar av legionella. Legionellabakterier växer till om omsättningen i vattenledningar är låg och vattentemperaturen är 20–45 grader. Med 3eflow har man fokus på att dessa problem inte ska uppkomma genom att varmvattnet hålls varmt (över 50 grader) och kallvattnet hålls kallt. Dessutom finns det inget stillastående vatten där bakterierna kan växa till.

Du kan läsa mer om projektet i slutrapporten:

Viktiga resultat
  • Tekniken, 3eflow som utvärderas i projektet, tar helt eller delvis bort behovet av ledningar för varmvattencirkulation (VVC). Det leder i sin tur till att man kan spara stora mängder energi.
  • Tekniken har utvärderats i fyra olika fastigheter och där man har tappningscykler med medium, liten eller snålspolande blandare. Dessa testas utifrån olika rördragningar och VVC. I samtliga fall leder 3eflow till minskad energianvändning. I fallen med lägenhetsplacerade värmeväxlare är den lösningen drygt 500 procent mer energikrävande jämfört med 3eflow.
  • Att installera 3eflow liknar traditionell projektering och installation, vilket är viktigt för att kunna nå ut med ny teknik på marknaden.
  • Utvärderingen visar att de höga värden av legionellabakterier, som riskerar att växa till i ett traditionellt system med stora mängder stillastående vatten, kan undvikas med 3eflow.

Text: Ann-Sofie Borglund