Behovsstyrd värmereglering kan reducera värmebehovet i svenska flerbostadshus – men tekniken har inte utvärderats vetenskapligt. Det här projektet vill ändra på det. Här ska forskarna följa upp tidigare data för att jämföra och utvärdera olika typer av värmereglering i flerbostadshus, både traditionell värmereglering och behovsstyrd sådan. Dessutom finns det en jämförelsemodell i form av en digital tvilling som också ska nyttjas.

Fakta

Projekt: Utvärdering av nyttan med behovsanpassad värmereglering
Koordinator: Stiftelsen Chalmers Industriteknik

Projektstart: Mars 2022
Projektslut: December 2023
Projektbudget: 1 137 000

Projektledare: Daniel Olsson

Energimyndighetens projektnummer: P2021-00217