Tappvarmvatten står för en stor del av den totala energianvändningen i Sverige. Energimärkta blandare för tappvarmvatten har därför en stor potential att minska energianvändningen i bostäder, hotell, badhus och liknande lokaler. Det finns en svensk energiklassning för blandare från klass A till G, där A är högsta energiklass. Det är dock svårt att översätta dessa energiklasser till besparing sett till pengar. Det finns därför ett behov av ny kunskap om hur vatten- och energiförbrukningen påverkas av byte till nya energimärkta blandare.

SP, Innventia och Swedish ICT har sedan texten skrevs gått samman i RISE, Research Institutes of Sweden.

I detta projekt kommer forskare vid SP att genomföra mätningar under två års tid, först med standardblandare och sedan med bra energimärkta blandare från två olika tillverkare.

– Då får vi en siffra på hur mycket vattenförbrukningen minskar, men vi förväntar oss cirka 30 procents besparing av energi till varmvatten, säger Sara Jensen.

Fakta

Projekt: Vattenanvändning med energieffektiva blandare Utförare: RISE Samfinansiärer: Energimyndigheten, AB Bostäder i Borås, Boverket, FM Mattsson Mora Group, Gustavsberg Villeroy & Boch, HSB, JM, Skanska Projektstart: september 2015 Projektslut: december 2017 Projektbudget: 3 094 653 kr Projektledare: Björn Folkeson (ersatt Sara Jensen) Energimyndighetens projektnummer: 40807-1

Parallellt genomför forskarna en beteendestudie som har fokus på hur de boende upplever de energimärkta blandarna över tid. De boende kommer att få svara på enkäter, men också delta i fokusgrupper.

– Det är viktigt att få reda på hur de boende upplever de nya blandarna, för det räcker inte att en blandare är energieffektiv om de boende inte vill använda den. Denna kunskap är viktig för såväl tillverkare som bostadsbolag som ska installera energieffektiva blandare, säger Sara Jensen.

– Jag hoppas att vi kan få fram bra resultat kring klassningssystemet för just nu diskuteras i EU vilka ekodesign- och energimärkningskrav som ska ställas på blandare och här kan kunskapen från denna studie bidra, menar Sara Jensen.

– Det är också viktigt att det är användarvänliga blandare som tas fram om energimärkta blandare ska få större genomslag, avslutar Sara Jensen.

Intervjun är skriven av Ann-Sofie Borglund vid projektets början

Till projektets resultat


Till teknisk rapport om projektet - RISE