Ventilation i energieffektiva flerbostadshus – etapp 2

Projekt: Ventilation i energieffektiva flerbostadshus – etapp 2
Utförare: Chalmers Tekniska Högskola AB
Samfinansiärer: Energimyndigheten

Projektstart: Maj 2021
Projektslut: December 2021
Projektbudget: 761 000 kr

Projektledare: Jan-Olof Dalenbäck

Energimyndighetens projektnummer: P47884-2