Vi utvecklar teknik, produkter och tjänster och visar att de fungerar i verkligheten.

E2B2 - Forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende är ett program där akademi och näringsliv samverkar för att utveckla ny kunskap, teknik, produkter och tjänster. Tillsammans skapar vi nytta av den kunskap som tas fram i programmet.