Möt framtiden med forskning, utveckling och innovation

Genom att aktivt ta del av forskningsresultat får ditt företag eller din organisation tillgång till ny kunskap och kompetens. Företag kan på så vis dra nytta av akademins utrustning via kunskap och resultat från laboratorier eller testmiljöer. Att ta del av forskningsresultat ger dig dessutom en möjlighet att profilera ditt företag som ett innovativt kunskapsföretag.

Varför satsa på forskning, utveckling och innovation?

Se intervjun med Ronny Andersson, forskningschef på Cementa och adjungerad professor i Lund, för att få reda på mer om varför företag ska satsa på forskning och använda forskningsresultat som drivmedel för utveckling. Ronny Andersson har en fot i akademin och en i näringslivet och pratar om sina erfarenheter, hur forskarna och företagen kan börja samarbeta.

Varför är forskning inom energieffektivisering inom byggande och boende viktigt?

Nästan 40 procent av all energi i Sverige används i bebyggelsen. I forskningsprogrammet E2B2 läggs därför stor vikt vid att utveckla kunskap och metoder för energieffektivisering i bebyggelsen. Här arbetar forskare och olika samhällsaktörer tillsammans för att utveckla samhällets byggande och boende och effektivisera energianvändningen.

Se intervjun med Anne Grete Hestnes, ordförande i forskningsprogrammet E2B2, för att på reda på mer om varför satsningar som E2B2 är viktiga och vilka förväntningar som finns på resultaten. Anne Grete Hestnes pratar även om skillnader mellan Sverige och omvärlden samt om nya trender som börjar bli synliga inom området energieffektivt byggande och boende.