E2B2 ska genom forskning och innovation bidra till en resurs- och energieffektiv byggd miljö.

Inom E2B2 arbetar forskare och samhällsaktörer tillsammans för att ta fram kunskap, metoder och verktyg för effektivare energianvändning och för att utveckla byggandet och boendet i samhället.