Utlysningen stängde den 10 september 2019

Energimyndigheten och IQ Samhällsbyggnad välkomnar sökande i den tredje utlysningen från forsknings- och innovationsprogrammet E2B2. I denna utlysning välkomnas ansökningar inom hela programmets område. Tvärvetenskapliga projekt och projekt där olika aktörsgrupper samverkar, exempelvis akademi tillsammans med företag, är särskilt välkomna. Utlysningen öppnar den 15 maj och sista ansökningsdag är den 10 september.

Om E2B2

Forsknings- och innovationsprogrammet E2B2 är en bred satsning för forskning och utveckling inom området energieffektivt byggande och boende. Programmet ska bidra till ökad energieffektivisering i bebyggelsen genom forskning, utveckling, innovation och demonstration. Programmets vision, mål och forskningsinnehåll beskrivs närmare i programbeskrivningen.
Läs mer om programmet här.

Vad är motfinansiering?

Motfinansiering, eller samfinansiering som det också heter, innebär att ett företag, en kommun eller organisation bidrar till ett forsknings- och innovationsprojekt med egna insatser som komplement till en offentlig finansiär.

Omfattning och prioriteringar

En generell utgångspunkt för projekten är att de ska utgå från ett systemperspektiv i betydelsen att resultaten från varje enskilt projekt ska leda till energieffektivisering även i ett större samhällsperspektiv.

Övriga önskvärda egenskaper hos ansökningarna är att de:

  • Utformas för att säkerställa god spridning och användning av resultaten
  • Har motfinansiering från näringslivet

Utlysningens inriktning

I denna utlysning välkomnas ansökningar inom hela programmets område. Tvärvetenskapliga projekt och projekt där olika aktörsgrupper samverkar, exempelvis akademi tillsammans med företag, välkomnas särskilt.

Exempel på projekt som anses relevanta för utlysningen:

  • Utvecklingsprojekt i samverkan med marknadsaktörer, demonstrationsprojekt samt utvärderingar av nya tekniklösningar. Utvärdering i detta avseende är testning och validering av nya eller förbättrade produkter, processer eller tjänster. Exempelvis kan projekten utgå från olika tekniklösningar som har varit eller är aktuella inom nätverken BeBo, Belok, BeLivs, BeSmå, eller LÅGAN.
  • Projekt som använder samhällsvetenskaplig, beteendevetenskaplig eller systemvetenskaplig metodik.
  • Projekt som nyttiggör och tillämpar Energimyndighetens genomförda mätningar av nära-nollenergibyggnader.

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till ovanstående mål kan söka. Det kan till exempel vara:

  • företag
  • offentlig sektor
  • universitet och högskolor
  • institut med anknytning till energieffektivisering i bebyggd miljö
  • övriga aktörer med anknytning till energieffektivisering i bebyggd miljö

Beslut om vilka projekt som beviljas stöd fattas i slutet av oktober 2019. Projektet kan starta tidigast november 2019 och kan som längst pågå till 31 december 2021.

Läs mer i den fullständiga utlysningstexten som finns på energimyndigheten.se.

Film om utlysningen

Här kan du se filmen om utlysningen där vi samlar information och tips på vad du som söker behöver tänka på.