Mer information om utlysningen

På Energimyndighetens webbplats finns mer information om utlysningen. Här hittar du den fullständiga utlysningstexten, anvisningar för ansökan och beskrivningar av forskningskategorier och stödnivåer med mera.

Nu öppnar en ny utlysning inom programmet E2B2 – forsknings- och innovationsprogrammet för energieffektivt byggande och boende. I denna utlysning välkomnas forskning- och utvecklingsprojekt samt genomförbarhetsstudier inom hela programmets område. Tvärvetenskapliga projekt och projekt i samverkan mellan olika aktörsgrupper välkomnas särskilt.

Energimyndigheten och IQ Samhällsbyggnad välkomnar sökande i den fjärde utlysningen från forsknings- och innovationsprogrammet E2B2. Utlysningen omfattar cirka 25 miljoner kronor och stänger den 18 februari 2020.

Utlysningens omfattning och prioriteringar

I denna utlysning välkomnas ansökningar inom hela programmets område, vilket beskrivs i programbeskrivningen. Tvärvetenskapliga projekt och projekt där olika aktörsgrupper samverkar, exempelvis akademi tillsammans med företag, välkomnas särskilt.

De projekt som beviljas stöd av Energimyndigheten kan som mest beviljas 4 miljoner kronor om det är ett forskning- och utvecklingsprojekt som bedöms motsvara experimentell utveckling och 500 000 kronor om det är en genomförbarhetsstudie.

Projekt kan tidigast starta den 18 maj 2020 och pågå till och med den 31 december 2021.

Vi lägger stor vikt vid att ansökningarna:

  • Tydligt beskriver projektets genomförande i arbetspaket och vad de olika aktörerna ska utföra i projektet
  • Redogör konkreta projektmål och delmål kopplade till genomförandet
  • Utformas för att säkerställa god spridning och användning av resultaten
  • Har samfinansiering från näringslivet enligt gällande stödnivåer.

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till forsknings- och innovationsprogrammet E2B2s mål kan söka. Det kan till exempel vara:

  • företag
  • offentlig sektor
  • universitet och högskolor
  • institut
  • övriga aktörer med anknytning till energieffektivisering i bebyggelsen

Projekt där olika typer av aktörer (till exempel företag, akademi och forskningsinstitut) samverkar ses som positivt. Jämställdhet och mångfald ska beaktas vid sammansättning av projektgruppen och vid projektets genomförande, innehåll, samt i dess mål och effekter.

Fullständiga beskrivningar av forskningskategorier och stödnivåer finner du på Energimyndighetens webbplats. Här finns även den fullständiga utlysningstexten och annan information kring hur du ansöker.

Webbinarium med information om utlysningen

Den 4 februari klockan 15.00 genomför E2B2 ett webbinarium med mer information om utlysningen, om hur du går tillväga när du skriver och skickar in din ansökan och hur Energimyndigheten sedan genomför sin bedömning. Under seminariet får du förutom information chansen att ställa frågor om din ansökan.

Anmäl dig till webbinariet här

Kontakt

För frågor om utlysning och ansökan kan du kontakta oss. Vi lämnar support fram till klockan 16.00 samma dag som utlysningen stänger.

Energimyndigheten

Martin Andersson
martin.andersson@energimyndigheten.se, 016-544 21 70

Anna Pettersson
anna.pettersson@energimyndigheten.se, 016-544 20 37

IQ Samhällsbyggnad

Anna Land
anna.land@iqs.se, 072-554 46 61

Teknisk support

ekanalen@energimyndigheten.se, 016-544 22 11