Utlysningen stängde den 7 november 2018.


Forsknings- och innovationsprogrammet E2B2 är en bred satsning för forskning och utveckling inom området energieffektivt byggande och boende. Programmet ska bidra till ökad energieffektivisering i bebyggelsen genom forskning, utveckling, innovation och demonstration.

Programmets vision, mål och forskningsinnehåll beskrivs närmare i programbeskrivningen. En generell utgångspunkt för projekten är att de ska utgå från ett systemperspektiv i betydelsen att resultaten från varje enskilt projekt ska leda till energieffektivisering även i ett större samhällsperspektiv.

Utlysningens inriktning

I denna utlysning välkomnas ansökningar inom hela programmets område. Dock prioriteras projekt inom följande delområden:

Vad är motfinansiering?

Motfinansiering, eller samfinansiering som det också heter, innebär att ett företag, en kommun eller organisation bidrar till ett forsknings- och innovationsprojekt med egna insatser som komplement till en offentlig finansiär.

  • Marknadsnära utvecklingsprojekt, demonstrationsprojekt samt utvärderingar av nya tekniklösningar. Utvärdering i detta avseende kan exempelvis vara projekt om olika tekniklösningar som har varit eller är aktuella inom nätverken BeBo, Belok, BeLivs, BeSmå, EnReSa eller LÅGAN.
  • Samhällsplanering och arkitektur för ökad energieffektivisering.
  • Analysprojekt som utnyttjar Energimyndighetens genomförda mätningar av nära-nollenergibyggnader.
    Beskrivning av mätdatabasen för lågenergibyggnader

Vem kan söka?

Utlysningen riktar sig till alla aktörer som kan bidra till utvecklingen inom området och inkluderar exempelvis företag, offentlig sektor, universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner, samt institut med anknytning till området.

Projekt som beviljas stöd kan tidigast starta 2019-01-31 och som längst pågå till 2021-12-31.

Film om utlysningen

Se filmen om utlysningen. I filmen får du som ska skicka in en ansökan veta mer om vad du behöver ha koll på.

Innan du lämnar in din ansökan

Innan ansökan skickas in till Energimyndigheten ska den sökande ta del ett antal dokument och webbtexter som finns på Energimyndighetens webbsida för utlysningen.

Till utlysningen hos Energimyndigheten

Frågor

Vänd dig gärna till E2B2s kansli om du har frågor eller funderingar.

Anna Land, Programansvarig E2B2
anna.land@iqs.se, 072-55 44 661

David Bohn Stoltz, Biträdande programledare E2B2
david.bohn.stoltz@iqs.se, 072-20 67 714

Mathias Normand, Kontaktperson på Energimyndigheten
mathias.normand@energimyndigheten.se, 016 - 544 22 59