Hela 65 ansökningar hade lämnats in när E2B2s tredje utlysning stängde den 24 mars 2015. Intresset var alltså rekordstort! Projekten som sökte medel var av varierande storlek och spände över programbeskrivningens alla områden.

- Det är otroligt kul! Det stora antalet ansökningar visar att programmet börjar bli etablerat och att allt jobb vi lagt ner på att hjälpa dem som ansöker gett resultat, kommenterar Anna Land, programansvarig för E2B2.