37 ansökningar hade lämnats in när E2B2s femte utlysning stängde den 27 april 2016. Utlysningen omfattade 26 miljoner kronor och var den sista för den första programperioden i E2B2.

– Det är positivt att intresset fortsätter att vara stort trots att den möjliga projekttiden nu blivit kortare. Projekten som får godkänt i den här ansökningsomgången ska genomföras på 18 månader vilket borde ha påverkat vilka som har möjlighet att söka, kommenterar Anna Land, programansvarig för E2B2.